Výzva na predkladanie návrhov "Cena primátora mesta Stará Turá za rok 2019"

Vedenie mesta Stará Turá pripravuje udeľovanie ocenenia Cena primátora mesta Stará Turá za rok 2019.

Za týmto účelom vyzýva širokú verejnosť na predloženie návrhov na udelenie nominácii na ocenenia pre obyvateľov s trvalým pobytom na území Starej Turej alebo pre obyvateľov trvalo sa hlásiacich k Starej Turej za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, sociálnej, pedagogickej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Nominácie priamo nadväzujú na návrhy na ocenenie „Športovec mesta Stará Turá za rok 2019, ktoré boli od občanov prijímané v novembri 2019. 

Hodnotiace obdobie pre nomináciu: 

1.1.2019 – 31.12.2019

Táto cena sa udeľuje najviac 4 jednotlivcom a 1 kolektívu.

Predkladanie návrhov:

Nomináciu môžu podať

  • Predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisii mestského zastupiteľstva, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.

Predloženie a vyhodnotenie

  • Nominácia musí byť podaná s odôvodnením  do 10. marca 2020 na adresu: Mestský úrad Stará Turá, Kancelária primátora, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá alebo elektronicky na adresu: kancelaria@staratura.sk, príp. livia.boorova@staratura.sk.
  • Nominácia sa podáva vyplnením a doručením priloženého formulára.
  • Anonymy nebudú akceptované.
  • Z predložených návrhov následne vyberie vybraná komisia ocenených na základe stanovených kritérií na schválenie vedeniu mesta Stará Turá.

Ocenenia Športovec mesta Stará Turá za rok 2019 a Cena primátora mesta Stará Turá za rok 2019 bude mesto udeľovať v rámci slávnostného programu, ktorý sa bude konať v apríli tohto roka.

K stiahnutiu

Publikované: 29.1.2020 | Aktualizácia: 29.1.2020
Nastavenia cookies