Menu

Významná osobnosť Podjavoriny

 V našom kraji si ceníme ľudí, ktorí pre svoju rodnú obec či mesto vykonali veľa dobrého. Často sa ich počiny dostanú i za hranice kraja či celej našej krajiny.

Podujatie Javorina, Javorina sa v Novom Meste nad Váhom organizuje už od roku 1997. Organizátormi boli aj tento rok mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov v Bratislave, novomestská pobočka Klubu podjavorinských rodákov a občianske združenie Javor v Novom Meste nad Váhom. Počas príjemného programu sa dňa 24. januára v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom venovala pozornosť nielen podjavorinským rodákom, ale aj slávnosti k 23. výročiu vzniku SR. Udeľovali sa ocenenia Významná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny i Ďakovné listy.

Počas 19. ročníka Slávností podjavorinských rodákov získali deviati naši krajania prestížny titul Významná osobnosť Podjavoriny. Náš podjavorinský kraj je naozaj široký, a preto sme radi, že toto významné ocenenie získali v tomto roku až traja rodáci priamo zo Starej Turej, a to – Ing. Jozef Pilát, Mgr. Peter Pavol Uhlík a MUDr. Milan Pavlovič.V programe sa predstavil spevácky zbor Cantabile a Ivan Ožvát, popredný sólista Opery SND v Bratislave.

Prinášame Vám krátky životopisy týchto významných osobností:

 

Jozef Pilát

Pán Jozef Pilát sa narodil vo Vrbovom, v súčasnosti žije v Starej Turej. Po absolvovaní SVŠT v Bratislave pracoval v Chirane Stará Turá, od r. 1989 v spoločnosti Chirana Medical Stará Turá. Od začiatku sa venoval vývoju zdravotníckej techniky, ako sú odsávačky, endoskopické prístroje,  elektrokardiografy a pod.

V r. 1978 prešiel do oddelenia vývoja stomatologickej techniky, kde o. i. pracoval na inovácii zubných  sústav rady CHIRADENT a na vývoji  novej koncepcie zubnej súpravy ERGOSTAR. V r. 1989 sa stal vedúcim oddelenia vývoja, ktoré pružne zareagovalo na zlú finančnú situáciu v zdravotníctve novou radou zubných kabinetov PRAKTIK, vyrábaných v siedmich  prevedeniach. Za dva výrobky z tejto rady bolo pracovisko ocenené medailou ministerstva strojárskeho priemyslu (1998).

V tomto období dokončil vývoj ďalších troch verzií zubných súprav radu ERGOSTAR, stomatologického kresla s fínskou firmou „FIMET“, odsávacieho zariadenia TORNÁDO, dentálnych kompresorov s talianskou spoločnosťou LAFRON, laboratórneho motora, ultrazvukového odstraňovača zubného kameňa a iných.

Po vzniku spoločnosti Chirana Medical dokončuje vývoj zubnej súpravy SMILE za úzkej spolupráce s fakultou priemyselného dizajnu VŠVU Bratislava. Výrobok získal Národnú cenu SR za dizajn (1999). Nová koncepcia kabinetu SMILE sa dnes vyrába v 11 základných prevedeniach. 

Ing. Jozef Pilát odpracoval vo vývoji zdravotníckej techniky 51 rokov, z toho v oblasti stomatológie 32 rokov. Spoločnosť Medical je vďaka jeho výrobkom jedným z najvýznamnejším výrobcov dentálnej techniky, a to nielen v Európe.

Obidve spomínané spoločnosti prezentujú prostredníctvom výrobkov z konštrukčnej dielne Ing. Jozefa Piláta, známych takmer na všetkých kontinentoch, zároveň aj vysokú technickú a dizajnérsku zdatnosť ľudí podjavorinského kraja.

 

Peter Pavol Uhlík

Pedagóg, spisovateľ, publicista, historik, kultúrno-osvetový pracovník, divadelník, športový tréner – to všetko v jednej osobe je pán Peter Uhlík. Narodil sa v Starej Turej (19. 6. 1940), absolvent novomestského gymnázia a vysokej školy pedagogickej. 41 rokov učil na ZŠ v Brezovej pod Bradlom (1961 – 2002). Deťom sa venoval i mimo školy. Popri iných činnostiach založil a viedol školské športové stredisko hádzanej žiačok ako jedno z prvých na Slovensku.

Bol mnohostranne zapojený do kultúrno-spoločenského  a športového života Brezovej. Hrával súťažne hokej a futbal za TJ Baník. Roky pôsobil ako tréner a funkcionár hádzanárok TJ Bradlan. Vychoval mnoho prvoligových hráčok i štátnych reprezentantiek, účastníčok majstrovstiev sveta a olympijských hier. Popri tom bol predsedom Klubu slovenských turistov ŠK Bradlan,  ochotnícky divadelník, konferencier folklórneho súboru Brezová, autor scenárov, režisér miestnych kultúrnych programov, prednášal o osobnostiach regiónu na školách. Ako publicista sa venuje najmä historickej publicistike, prispieva do rôznych novín a časopisov, vedúci redaktor časopisu Bradlo.

V poslednom období sa intenzívne venuje literárnej tvorbe, a to ako autor vlastnej tvorby, (napísal 7 kníh), zostavovateľ i prispievateľ do iných dokumentov. Tematicky sa zameriava najmä na dejiny a osobnosti späté s Brezovou pod Bradlom.

Pán Peter Uhlík je predovšetkým zapálený kultúrno-osvetový pracovník: organizátor osláv na Bradle, poznávacích zájazdov po stopách Štefánika a lokalít,  ktoré sú kľúčové pre našu históriu, napr. miesta bojov a pamätníkov obidvoch vojen.

Patrí k veľkým znalcom života, diela a odkazu M. R. Štefánika. Je zakladateľ a dlhoročný predseda Spoločnosti M. R. Štefánika (13 rokov), dnes je čestným predsedom Spoločnosti.

Za pedagogické, športové, občianske a publicistické aktivity dostal množstvo ocenení, ku ktorým patrí aj titul „Čestný občan Starej Turej“, ktoré mu udelilo rodné mesto.

Pán Peter Uhlík patrí k ľuďom, ktorí dedičstvo minulosti odovzdávajú ďalším generáciám, aby v nich vzbudili pocit národnej hrdosti. Aj za to si zasluhuje úctu a vážnosť.

 

Milan Pavlovič
Milan Pavlovič je významná osobnosť slovenskej a európskej medicíny. Narodil sa v Starej Turej (1931), vyrastal v Hôrke nad Váhom, maturoval na novomestskom gymnáziu. Medicínu študoval na Komenského univerzite v Bratislave a na Masarykovej univerzite v Brne (1956). Postupne zastával rôzne pracovné pozície: pôsobil ako asistent, tajomník a zástupca vedúceho Katedry vnútorného lekárstva Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov (SÚDL). Dlhé roky bol primárom interného oddelenia Štátneho ústavu národného zdravia, odkiaľ ako poverený riaditeľ odišiel do Onkologického ústavu v Bratislave. Zároveň sa stal vedúcim Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a prednostom I. internej kliniky Fakultnej nemocnice akademika Ladislava Dérera. Tieto funkcie zastával do r. 2002. Obdivuhodná je aj jeho publikačná a prednášková činnosť, ktorá zahrňuje vyše stovky originálnych článkov doma i v zahraničí, statí v monografiách; pôsobí tiež ako recenzent v redakčných radách odborných časopisov. Za svoju vysokoodbornú prácu získal veľa vyznamenaní a ocenení na najvyššej úrovni.
+ FOTO V. Solovič (DSCN1618)

Podľa informácii z MsKS NMnV pripravila Lívia Boorová

Lívia Boorová, Publikované: 22.2.2016