Menu

Vytvorme spolu lepší internet a dajme STOPKU hejterom!

Jeden veľký lajk pre Nehejtuj.sk Autor:eSlovensko o. z.


Bratislava, 11.február 2014 Viac ako 80% populácie sa stretáva s prejavmi nenávisti na internete. eSlovensko o. z. preto prináša do škôl nový vzdelávací projekt NEHEJTUJ.sk, a to symbolicky v Medzinárodný deň bezpečného internetu. Autori chcú touto aktivitou dať červenú prejavom netolerancie a nenávisti u tínedžerov. 

Medzinárodný deň bezpečného internetu sa nesie tento rok  v duchu hesla „Vytvorme spolu lepší internet“. Práve v online prostredí dostáva aj nenávisť úplne nový rozmer - šíri sa rýchlejšie, agresívnejšie a anonymnejšie. Potvrdili to aj výsledky prieskumu agentúry NMS Market Research, z ktorých jasne vyplýva, že prevaha týchto prejavov sa objavuje v internetových  diskusiách, blogoch, či na sociálnych sieťach.

Alarmujúca je aj skutočnosť, že až 90 % z opýtaných rodičov nevie, ako svoje deti a rodinu voči takýmto prejavom nenávisti brániť a ako na ne reagovať. „Ak nepomáhajú administrátori stránok, kde ste sa s nenávistnými prejavmi stretli, môžete takýto obsah nahlásiť aj cez stránku Stopline.sk, kde sa zaoberáme každým podnetom. Ročne prichádza až 3500 hlásení, ktoré sa riešia v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Projekt NEHEJTUJ.sk je pokračovaním Stopline.sk,“ hovorí Miro Drobný zo združenia eSlovensko.

Projekt pozostáva z  DVD s dvanástimi filmami z domácej a zahraničnej produkcie, ktoré sa venujú témam ako národnostná neznášanlivosť, homofóbia, rasizmus, základné ľudské práva a ďalšie. Súčasťou je aj príručka pre učiteľov, ktorá má byť pomôckou pri výučbe v rámci hodín dejepisu, etiky či občianskej náuky. Jej autormi sú slovenský koordinátor kampane Rady Európy „Bez nenávisti na internete“ Miro Drobný, psychologička Monika Gregussová a právnik Daniel Milo z Kancelárie ministra vnútra SR.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom emócií a individuálneho prežívania osloviť tínedžerov a vysvetliť im, že by nemali zatvárať oči pred diskrimináciou, nech už má akúkoľvek podobu. Mali by sa ju naučiť rozoznávať a upozorňovať na ňu. Na lepšie pochopenie problematiky je preto ku každému filmu priložená aj vysvetľujúca časť a návrh aktivít pre študentov. „Všetko, čo sa učíme len pomocou strohých informácií, sa nás až tak netýka. Ponaučenia z klasických učebníc nedokážu nahradiť stretnutie s ľuďmi, ktorí na vlastnej koži zažili diskrimináciu, xenofóbiu či šikanovanie. Nahliadnutie do pocitov človeka, hoc aj cez film, prináša nové poznanie a emocionálny zážitok, ktorý dokáže prinútiť človeka zamyslieť sa,“ hovorí Monika Gregussová.

Úlohy ambasádorov projektu NEHEJTUJ.sk sa zhostili Viki Ráková, Janette Motlová a Viktor Horján, ktorí majú vlastné skúsenosti s nenávistnými prejavmi či už pre svoju národnosť, farbu pleti alebo sexuálnu orientáciu. „Som rada, že sa niekto takýmto témam venuje, lebo keď si niekedy čítam diskusné fóra, je to až desivé, ako agresívne vyjadrujú niektorí ľudia svoje názory. Ponižujú ľudí, ktorí si len robia svoju prácu a sú akí sú – takí sa narodili,“ vysvetlila herečka Viki Ráková, prečo sa zapojila do projektu. Diskriminácia a nenávisť sa však netýkajú iba dospelých. „Deti vedia byť takisto veľmi kruté, a preto je veľmi dôležité, aby sa naučili, že keď má niekto inú farbu pleti alebo hovorí iným jazykom či inklinuje chlapec k chlapcovi alebo dievča k dievčaťu, neznamená to nič zlé. Nemôžeme za to, že sme každý iný,“ dopĺňa herec Viktor Horján.

Z prieskumu vyplynulo aj to, že najväčšia netolerancia v našej spoločnosti je voči Rómom, ktorých sa týka až 89 % nenávistných prejavov na internete. „Myslím si, že projekt NEHEJTUJ.sk je tá správna cesta. Deti potrebujú niečo prežiť a prežuť, aby si vôbec uvedomili, aké sú spúšťače nenávisti. Mnohokrát vidíme už len dôsledky - šikanu rómskych žiakov, ale málokedy zisťujeme, prečo k nej došlo. Prečo majú tieto deti pocit, že je to jediný spôsob, ako sa dokážu brániť? Čím viac ich budeme upozorňovať, aby sa zamysleli nad tým, prečo sa to celé začalo, tým skôr z nich vychováme ľudí zodpovedných za svoje konanie,“ vysvetľuje známa blogerka a spisovateľka Janette Motlová.

Znižovať prejavy neznášanlivosti, a to nielen na internete chce aj najväčší telekomunikačný operátor Telekom, ktorý realizáciu projektu podporil. „Chceme chrániť deti pred týmito prejavmi, keďže v online prostredí sa šíria rýchlejšie a sú agresívnejšie. V Telekome ponúkame rodičom bezplatné blokovanie nevhodných stránok na internete. Za najkľúčovejšie stále považujeme prevenciu, kontakt rodiča s dieťaťom pri vysvetľovaní nástrah na internete a edukáciu detí na školách,“ hovorí Andrej Gargulák, zástupca generálneho partnera Telekom.

Projekt je primárne určený školám, ktoré si ho môžu objednať bezplatne prostredníctvom stránky www.nehejtuj.sk. Prístupný je aj voľnočasovým a metodicko-pedagogickým centrám, ktoré pracujú s mládežou.

Téme netolerancie, nenávistných prejavov a diskriminácie bola venovaná aj súťaž Zodpovedne.sk, ktorá každoročne oceňuje výnimočné projekty študentov, učiteľov, preventistov, škôl a samospráv týkajúce sa bezpečného využívania informačno-komunikačných technológií. Do súťaže sa rôznou formou zapojilo 97 škôl a takmer 23 000 detí. Spomedzi 128 prihlásených projektov boli vybrané tie najlepšie, ktoré získali titul Najzodpovednejší. Medzi víťazmi sú ocenení preventisti, polícia, knižnica, mesto, škola, a žiaci v kategóriách do 12 rokov a od 13 rokov za najzodpovednejšiu prezentáciu, kresbu, animáciu, stránku, video a básničku. Kompletný zoznam víťazných projektov si môžete pozrieť na stránkach www.zodpovedne.sk .


Doplňujúce informácie:


NEHEJTUJ.sk
Projekt NEHEJTUJ.sk vznikol ako súčasť kampane Národného výboru Rady Európy Beznenavisti.sk, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Európskej komisie v rámci programu Bezpečný internet.

eSlovensko
eSlovensko sa venuje mediácii bezpečného používania internetu. Realizuje projekt Zodpovedne.sk, podporovaný Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet, ktorého úlohou je zvyšovanie povedomia a šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, nových technológií a prevencia pred trestnými činmi. Súčasťou kampane sú aj ďalšie projekty Pomoc.sk a Stopline.sk, zamerané na poradenstvo, pomoc a boj proti nezákonnému obsahu na internete. eSlovensko je oficiálny zástupca Slovenskej republiky v celoeurópskej sieti na šírenie informovanosti o bezpečnosti na internete INSAFE a INHOPE a národným koordinátorom osláv Medzinárodného dňa bezpečného internetu. 

Slovak Telekom
Generálnym partnerom projektu NEHEJTUJ.sk je spoločnosť Slovak Telekom, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane detí na internete a pri mobilnej komunikácii. Uvedomuje si, že je dôležité vychovávať deti k zodpovednému využívaniu internetu, správnej etikete mobilnej komunikácie a rozlišovaniu informácií tak, aby mládež svojou netoleranciou neubližovala druhým. 

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.