VÝSLEDKY VÍKENDOVÉHO SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA V MESTE STARÁ TURÁ

VÝSLEDKY VÍKENDOVÉHO TESTOVANIA V MESTE STARÁ TURÁ
 
V meste Stará Turá bolo počas 23. - 24.1.2021 na 5 odberových miestach otestovaných spolu 2 608 ľudí. Z toho bolo 23 pozitívnych, čiže pozitivita je 0,88 %.
Z 23 pozitívne testovaných ľudí boli 4 s trvalým pobytom mimo Starej Turej.
 
 
MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.1.2021 | Aktualizácia: 17.2.2021