Menu

Vydarené spoločenské akcie organizované DHZ Topolecká

 DHZ Topolecká okrem svojej primárnej úlohy ako napr. hasenie požiarov, pomoc pri povodniach a pod., plní i ďalšie úlohy, hlavne v kultúrnej oblasti. Okrem reprezentácie na hasičských súťažiach, vedie mladých k aktívnej účasti na živote v Topoleckej a bez ich účasti si nevedia predstaviť udržiavanie tradícii v Topoleckej. 

 

MÁJ 2016

Dôležitou udalosťou je tradičné stavanie mája, ktoré sa u nás uskutočnilo 30.04.2016 v poobedňajších hodinách za priaznivého počasia pri hasičskej zbrojnici. Máj sa staval za pomoci ľudskej sily, teda chlapov z dediny a okolia. Techniku stavania organizovali hasiči z Topoleckej, kde hlavné slovo mal veliteľ Roman Dekány. Počas akcie hrala veselá hudba a samozrejme nechýbalo občerstvenie. Na koniec sa po postavení mája tradične zapálila vatra a bolo veselo až do skorého svitania.

 

JÚN 2016 s deťmi

Hra je pre dieťa darom, ktorý treba intenzívne vnímať a ďalej ho pozitívne rozvíjať. Pre deti do 12 rokov si členovia DHZ Topolecká pripravili popoludnie plné hier zábavy a hasičského športu. Akcia „Medzinárodný deň detí v Topoleckej“, ktorá sa každoročne koná v Topoleckej pri hasičskej zbrojnici nadväzuje na sviatok detí. Členovia DHZ Topolecká sa venujú deťom pri rôznych hrách a aktivitách. Tento ročník sa uskutočnil 04.06.2016 so začiatkom od 14:00. Vďaka peknému počasiu sa zúčastnilo 140 detí. Okolo 16:00 k nám prišla búrka a na hodinku prerušila program. Po nej sa opäť pokračovalo za účasti cca 20 detí. Pri príchode detí s rodičmi sa každé zaregistrovalo, dostalo svoju kartičku a mohlo začať zdolávať jednotlivé stanovištia, kde boli pripravené rôzne hry a súťažné disciplíny ako napr. striekanie na terč, hod loptami, skákanie na trampolíne, zhadzovanie fliaš, skákanie vo vreci, skladanie puzzle, preťahovanie lanom, maľovanie na tvár a iné. Za každé zdolané stanovište získalo dieťa na kartičku pečiatku. Po získaní všetkých pečiatok boli zúčastnení odmenení sladkými balíčkami a špekáčkou, ktorú si mohli opiecť na ohni. Okrem toho bola v našom areáli ukážka hasičskej techniky a možnosť odviesť sa na štvorkolke a hasičských zásahových vozidlách. Na záver sa uskutočnila detská súťaž „Topolecká má talent 2016“, na ktorú sa mohli dobrovoľne prihlásiť deti a predviesť svoj talent. Hodnotila ich trojčlenná porota a za predvedený výkon dostal každý talent vecnú cenu.

Počas celého dňa hrala skvelá hudba a bolo v ponuke rôzne občerstvenie. Voľná zábava na parkete pokračovala až do neskorého večera. Tento skvelý deň sa uskutočnil aj za finančnej podpory Mesta Stará Turá a sponzorov, ktorí prispeli finančne alebo vecne (PreVak, Siemens Žilina, Lesotur, potraviny Potfaj a Kuric, Drogéria TETA Myjava a podnikatelia z okolia).

Zostrih z tohto dňa môžete vidieť na videu: https://www.youtube.com/watch?v=r7JUQU7cjKQ

 

POĎAKOVANIE

Naše spoločenské akcie by určite neboli realizované, keby sme nemali ľudí a spoločnosti, ktoré nám vždy radi pomôžu s prípravami, organizáciou, darmi a samotnou realizáciou. Preto sa DHZ Topolecká chce veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. ĎAKUJEME.

Za DHZ Topolecká – Mgr. Alena Valentová a Ing. Michal Chlebík