Menu

Vianočné sviatky v novej bytovke

Ani v roku 2016 sme nezabudli na výstavbu nájomných bytov. Pripravili sme územie pod výstavbu bytového domu na ul. Hlubockého 306/27. Spoločnosť STINEX,  s. r. o. Nové Mesto nad Váhom, na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s mestom Stará Turá, ukončila výstavbu 15 bytového domu a po jeho skolaudovaní sa v decembri mohli nasťahovať noví nájomníci. Spomedzi 60 žiadateľov sa podarilo uspokojiť 15 rodín, ktoré môžu tak tráviť vianočné sviatky v nových 2-izbových (12) a 3-izbových (3) nájomných bytoch.

Začiatkom januára 2017 bude mesto Stará Turá podávať na ministerstvo výstavby a Štátny fond rozvoja bývania žiadosť o dotáciu a úver na kúpu tohto bytového domu do majetku mesta.

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.12.2016