Menu

V súťaži ZlatyErb.sk sa webová stránka mesta Stará Turá umiestnila opäť na druhom mieste

Kategória mestá a mestské časti – ocenenie za mesto Stará Turá prevzal Ing. Marek Miklovič Foto:eSlovensko o.z.

Tlačová správa

Bratislava, 14. november 2018

Vyhlásenie výsledkov 15. ročníka súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2018 sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.


Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovali prvýkrát v histórii dve internetové stránky: Prešovský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj. Víťazmi hlavných kategórií sa stali stránky obce Valča, opäť prvýkrát v histórii troch miest Nové Zámky, Trenčín, Bratislava a dvoch samosprávnych krajov Prešovského a Trenčianskeho. Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samosprávach získal Vojtech Regec. Najlepšia stránka organizácií samospráv patrí Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj) a najlepšia bezbariérová stránka Slovenska je web mesta Krásno nad Kysucou.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a je spolufinancovaná Európskou Úniou v rámci programu Connecting Europe Facility.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (5 ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (5 ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (3 ocenenia).

Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky obce Valča, troch miest Nové Zámky, Trenčín, Bratislava a dvoch samosprávnych krajov Prešovského a Trenčianskeho. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získali dve stránky Prešovský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj, ktoré dosiahli najvyššie hodnotenie vo všetkých kategóriách. Víťazi GrandPrix eSlovensko zároveň získavajú nomináciu do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska odovzdala cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku mestu Krásno nad Kysucou. Najlepšia stránka organizácií samospráv patrí Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj), najmä za jej prístup k transparentnosti. Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samosprávach získal Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok.

Do súťaže sa zapojilo 81 samospráv. Porota hodnotila 66 kritérií v 12 kategóriách. Ceny ZlatyErb.sk 2018 odovzdával Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS, Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Miro Drobný, predseda poroty.

Zoznam ocenených:

Kategória obce:
1. miesto - stránka obce Valča
2. miesto - stránka obce Jaslovské Bohunice
3. miesto - stránka obce Ľubica
4. miesto - stránka obce Nitrianske Pravno
5. miesto - stránka obce Trnavá Hora
5. miesto - stránka obce Hažín

Súhrn výsledkov víťazov 15 ročníkov: 4 x Klatova Nová Ves, 4 x Trnavá Hora, 2 x Chocholná Velčice, 1 x Jaslovské Bohunice, Ľubica, Krivosúd-Bodovka, Ražňany, Valča.

Kategória mestá a mestské časti:
1. miesto - stránka hl. mesta Nové Zámky
1. miesto - stránka hl. mesta Trenčín
1. miesto - stránka hl. mesta Bratislava
2. miesto - stránka mesta Stará Turá
3. miesto - stránka mesta Dubnica nad Váhom
4. miesto - stránka mesta Bratislava - Dúbravka
5. miesto - stránka mesta Bratislava - Petržalka

Súhrn výsledkov víťazov 15 ročníkov: 10 x Bratislava, 2 x Martin, Trenčín, 1 x Banská Bystrica, Nitra, Nové Zámky.

Kategória samosprávne kraje:

1. miesto - stránka Prešovský samosprávny kraj
1. miesto - stránka Trenčiansky samosprávny kraj
2. miesto - stránka Nitriansky samosprávny kraj
3. miesto - stránka Banskobystrický samosprávny kraj

Súhrn výsledkov víťazov 15 ročníkov: 9 x Prešovský kraj, 2 x Bratislavský kraj, 1 x Banskobystrický, Žilinský, Nitriansky, Košický, Trenčiansky kraj.

Cena za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv:
stránka Krásno nad Kysucou

Cena za najlepšiu stránka organizácií samospráv:

stránky Prievidzskej nemocnici s poliklinikou (Trenčiansky samosprávny kraj)

Grand Prix eSlovensko súťaže ZlatyErb.sk 2018 - najlepšia stránka súťaže a nominácia na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award:

dve stránky Prešovský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj

Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samosprávach:

Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok

Súhrn výsledkov víťazov 15 ročníkov: Jan Savický, Michal Sygút, Štefan Zachariáš, Lucia Mušková, Milan Ištván, Peter Ágh, Marián Minarovič, Miro Drobný, Peter Pelegrini, Branislav Mamojka, Vojtech Regec.

 

 

 


Prehľad víťazov uplynulých ročníkov a ďalšie informácie nájdete na www.zlatyerb.sk. Kontakt na organizátorov: Miro Drobný, 0948 201015. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Connecting Europe Facility a partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Linka detskej istoty a eSlovensko. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor našich partnerov a Európskeho spoločenstva.

 

 

eSlovensko, o.z., Publikované: 15.11.2018 | Aktualizácia: 15.11.2018