Týždeň plný ocenení

Rozlúčka s predškolákmi (autor: MsÚ)

Uplynulý týždeň sa niesol na MsÚ Stará Turá v duchu ocenení, osláv i rozlúčok.  

Pondelok 25. júna patril rozlúčke s predškolákmi. Veselé tóny piesní, recitácií básničiek, vystriedal jasot a detský smiech pri preberaní  prvého „ozajstného“ vysvedčenia o absolvovaní škôlky. Našim najmenším sa prihovorila primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová a spoločne s nimi si zaspomínala na detské časy, keď sa i ona lúčila so škôlkou. K nástupu do veľkej školy po prázdninách, im pani učiteľky popriali veľa šťastia, úspechov a na vysvedčení samé jednotky.
 
Po krásnej rozlúčke nás čakalo milé bilancovanie, pretože v utorok 26. júna, sme privítali v obradnej sieni mesta Stará Turá dva manželské páry, ktoré v tomto polroku oslávili 50 rokov spoločného života, a teda tzv. „zlatú svadbu“. Ku krásnemu medzníku v živote manželov Grelnethových a Hluchých, im do ďalších spoločných rokov popriala primátorka mesta ešte veľa zdravia, šťastia a nezabudnuteľných chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.
 
Na pekné časy si zaspomínali taktiež účastníci stretnutia pri príležitosti 50. výročia od vzniku Staroturanskej kapely. Síce kapela už nepôsobí na hudobnej scéne niekoľko rokov, avšak Tí, ktorí formovali jej vlastný umelecký prejav, sa v stredu 27. júna stretli v sobášnej sieni na mestskom úrade v Starej Turej. Udalosť, ktorá pripomínala stretnutie dobrých známych po niekoľkých rokoch, bola ozvláštnená malým ocenením, ktoré si z rúk primátorky mesta prevzali prítomní členovia tejto bývalej kapely. Veľmi príjemné úvodné tóny naladilo Trio klarinetistov pod vedením bývalého zakladateľa a vedúceho Staroturanskej kapely Antona Bálenta. Postupne sa k prítomným prihovorila primátorka mesta Stará Turá, Ing. Anna Halinárová, Ing. Ján Hargaš, PhD. a Miroslav Mikuš. Po záverečných slovách, opäť zazneli ľúbivé zvuky klarinetov a následne sa všetci účastníci odobrali do veľkej zasadačky, kde  pre nich bolo pripravené malé občerstvenie. S postupom času a dobrým jedlom sa spomínalo na zážitky z koncertovania, ciest, nahrávania albumu, pričom si tiež všetci spoločne spomenuli na tých, ktorí sa takejto vzácnej a významnej chvíle už nedožili.
 
Vo štvrtok 28. júna sa opätovne zaplnila sobášna sieň, tentokrát jubilujúcimi obyvateľmi nášho mesta. Pozvaní boli všetci, ktorí sa v uplynulom období dožili krásneho životného jubilea 70 a 80 rokov. Cestu do obradnej siene si nakoniec našlo 42 jubilantov. Mnohí z nich sa netrpezlivo prechádzali po chodbe už pred začiatkom oficiálnej časti a radostne sa zvítavali s priateľmi, ktorí postupne prichádzali. Vďaka matrikárkam Bc. Erike Držkovej a Mgr. Ivone Málkovej, ktoré v spolupráci s členkami Zboru pre občianske záležitosti celé podujatie pripravili, mohli odchádzať oslávenci spokojní a plní energie do ďalšieho obdobia. Každý z oslávencov si prevzal pamätný list a malý darček. Všetci následne zanechali svoj podpis v pamätnej knihe mesta, aby sa nezabúdalo na takéto významné udalosti, ktoré nás počas života sprevádzajú. Po skončení oficiálnej časti sa jubilanti presunuli do veľkej zasadačky, kde bolo pre nich pripravené malé občerstvenie. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným jubilantom a tiež im želáme, aby boli šťastní, plní životného optimizmu, obchádzalo ich všetko zlé a sprevádzala ich len radosť, pokoj a životný elán.  
 
Záver týždňa sme zakončili ako sa patrí a to rozlúčkou s uplynulým školským rokom 2017/2018. Na školskom dvore základnej školy v Starej Turej, na Komenského ulici, sa v piatok 29. júna, zhromaždili žiaci I. a II. stupňa, aby sa slávnostne rozlúčili so školským rokom, prevzali si vysvedčenia a vyrazili v ústrety prázdninám. V úvode si pre pozvaných hostí pripravili najmenší žiaci program s viacerými veselými pesničkami. Potom sa ujala slova pani riaditeľka Ing. Jana Koštialová, ktorá všetkých privítala a odovzdala slovo pani primátorke Ing. Anne Halinárovej. Tá vyzdvihla prácu a snahu všetkých žiakov, poďakovala pedagogickému zboru za prípravu žiakov a popriala im počas prázdnin len samá nezabudnuteľné zážitky. Potom pani riaditeľka oboznámila prítomných s výsledkami počas celého školského roka, poďakovala žiakom za výbornú reprezentáciu školy, vyzdvihla a pogratulovala žiakom, ktorí sa aktívne podieľali na zviditeľnení školy a následne pani primátorka na návrh riaditeľky školy ocenila ešte dve žiačky, menovite Ellu Glatzovú a Natáliu Drobnú. V závere dostala slovo aj zástupkyňa z radov deviatakov, ktorí  sa tento rok lúčili so školou a odchádzajú študovať na vybrané stredné školy. Úprimné poďakovanie znelo smerom k učiteľom, ktorí sa im snažili vštepiť vedomosti počas tých rokov, kedy navštevovali základnú školu. Poďakovali im i za trpezlivosť, ochotu a obetavosť, ktorú s nimi v mnohých okamžikoch mali. Niektorým sa pri týchto slovách zaleskli slzy v očiach, avšak ustáli to statočne a nad slzami napokon zvíťazil úsmev. Následne už neostávalo nič iné, ako sa všetkým poďakovať a vykročiť v ústrety vytúženým prázdninám.
 
I takýto hektický týždeň nás však dokáže nabiť energiou a novými poznatkami, keď stretnete takéto množstvo úžasných a srdečných ľudí. 
 
Tešíme sa i na ďalšie podujatia, kde možno stretneme práve Vás.
 
Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 6.7.2018 | Aktualizácia: 12.7.2018
Nastavenia cookies