Menu

Tvorivé dielne v MC Žabka

Materské centrum Žabka pozýva všetky mamičky, babičky, aby prišli so svojimi detičkami na tvorivé dielne do materského centra. Tvorivá dielnička sa bude konať každý štvrtok od 16.30 do 18.00 hodiny. Deti v kolektíve sa budú venovať rôznym tvorivým činnostiam po dohľadom Vás mamičiek a babičiek a samozrejme aj členiek materského centra.