Menu

Stretnutie "chodníkovej" komisie

 V rámci prípravy harmonogramu rekonštrukcie ciest a chodníkov sa dňa 7. marca 2019 stretla novovzniknutá „chodníková“ komisia, ktorá hľadá vhodné kritériá, podľa ktorých sa utvorí zoznam chodníkov a komunikácií, ktoré sa budú v horizonte ďalších rokov opravovať. Členovia komisie si spoločne s pánom primátorom prešli mnohé najviac poškodené miesta v Starej Turej a na kopaniciach, žiaľ stav viacerých miest je alarmujúci. Je snahou vedenia mesta venovať sa tejto problematike s maximálnou vážnosťou, avšak je zrejmé, že rozsah potrebných opráv v krátkej dobe je nad finančné i ľudské sily mesta. O to viac sa bude mesto spoločne s Technickými službami Stará Turá a odborníkmi snažiť nájsť kritériá, ktoré by boli spravodlivé a finančne najvýhodnejšie investované a zabezpečili tak postupnú opravu najviac rozbitých chodníkov a ciest v našom meste.

Kancelária primátora mesta, Publikované: 11.3.2019