Menu

Stanovisko primátora k zrušeniu diabetologickej ambulancie v Starej Turej


Okrem iných vecí, ktoré vypadávajú zo skrine ako kostlivci z predchádzajúceho volebného obdobia, som prekvapený kam až môže zájsť snaha po zviditeľnení sa niektorých našich občanov za každú cenu. Áno, i za cenu vytvárania klamstiev a snahy po vyťažení čo najviac, len kvôli posilneniu si vlastného ega.


Problematika Polikliniky v našom meste je trošku zložitejšia. Pred časom, keď sa mi podarilo dostať budovu Polikliniky do majetku mesta, bolo mojim cieľom zabezpečiť zdravotnú obslužnosť obyvateľov, a to nielen nášho mesta, ale aj okolitých dedín. Z toho dôvodu sme založili Polikliniku, s. r. o. a dovolím si povedať, že sme vytvorili doslova „inkubátor“ pre lekárov, ktorí mali záujem o súkromnú prax. Ďalej sme menovali konateľa, ktorý sa staral o budovu, ale aj o ostatné vzťahy súvisiace s fungovaním Polikliniky ako celku, teda vzťahy so zdravotnými poisťovňami, interpersonálne vzťahy ako aj náhrady lekárov, v prípadoch, keď niektorí odišli. Mám za to, že v danom období Poliklinika fungovala v prospech všetkých občanov. Dokonca sa mu podarilo zabezpečiť lekárov a vytvoriť ambulancie, ktoré sme tu nemali a za ktorými museli naši občania dochádzať do okolitých miest a čakať na chodbách dlhé hodiny, kým prišli na radu.

V minulom volebnom období však došlo z mne neznámych dôvodov, respektíve iba si domýšľam prečo, k zlikvidovaniu Polikliniky, s. r. o. a jej začleneniu pod Technotur, ale žiaľ bez vytvorenia funkčného miesta pre pracovníka, ktorý by mal na starosti to, čo mal bývalý konateľ...Akosi to nepovažovali za potrebné.

No a to sa vypomstilo. A dôsledky takéhoto rozhodnutia na sebe nenechali dlho čakať. Okrem ambulancie endokrinológie a diabetológie, mala odísť aj ambulancia ORL a kožná ambulancia. Preto som zvolal sedenie s riaditeľom nemocnice v Myjave, ešte pred takýmto pre nás nešťastným rozhodnutím. A podarilo sa. Kožné a ORL zostávajú na Poliklinike. Škoda, že vedenie NsP v Novom Meste nad Váhom nám takúto šancu nedalo.

Samozrejme, že budeme pokračovať v jednaniach o znovu vrátenie chýbajúcich ambulancií. Len čas beží a nebude to jednoduché. Ľahko sa niečo zruší, ťažko sa to dostáva do pôvodného stavu.

 

Diskusia k článku

Počet reakcií: 1

Najnovšie príspevky:

31.1.2013 7:14:47 - Bolo by potrebné napísať konkrétneho vinníka,kto takýto stav spôsobil, ...
Ing. Ján Kišš, primátor mesta, Publikované: 28.1.2013