Spravodajca i redakcia do ďalšieho obdobia so zmenami

202109081553400.spravodajca-01

Tak ako aj život prináša rôzne zmeny, nevyhli sa počas leta ani nášmu Staroturianskemu Spravodajcovi. Tým, že v tomto čase mesačník nevychádzal, naskytli sa možnosti pre menšie i väčšie zmeny.

Zmena na poste šéfredaktora
Asi tou najzásadnejšou je, že od 1. septembra 2021 dochádza k zmene na poste šéfredaktora novín. Novou šéfredaktorkou sa stala Mgr. Katarína Medňanská. Veríme, že vedenie redakcie bude v dobrých rukách a Spravodajca sa bude naďalej inšpiratívne rozvíjať.  
Po 5 rokoch tak nahradí na tomto mieste Mgr. Miroslava Krča, ktorý však naše noviny neopustí úplne, ale ujme sa predsedníctva redakčnej rady.

Touto cestou mu chceme poďakovať za zodpovednú, obetavú a trpezlivú prácu, ktorú počas niekoľkých rokov vykonával v pozícii šéfredaktora. Zároveň mu ďakujeme za rozvoj, podporu a zviditeľnenie nášho mesačníka u verejnosti a čitateľov. V novej funkcii mu želáme veľa úspechov, síl a čo najmenej prekážok pri zdolávaní nových a kreatívnych nápadov.  

Zmena zloženia redakčnej rady
I redakčná rada prejde drobnou obmenou. Doterajšia predsedníčka Mgr. Lívia Boorová z dôvodu nástupu na materskú dovolenku požiadala o uvoľnenie z tohto postu. V tejto pozícii ju nahradí spomínaný už bývalý šéfredaktor Mgr. Miroslav Krč.
Redakčná rada tak bude pracovať v novom zložení:
Mgr. Miroslav Krč (predseda), Mgr. Danka Pribišová, Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra Tepličková a Bc. Gabriela Hučková.

Bývalej predsedníčke ďakujeme za dôslednú a precízne odvedenú prácu v prospech nášho Spravodajcu. Z celého srdca prajeme, aby jej materské povinnosti robili len samé radosti a  želáme jej zdravie, šťastie a pohodu v rodinnom kruhu.

Zmena adresy redakcie
Do redakcie, ktorá bola v mestskom úrade, kancelária č. 201 boli prispievatelia zvyknutí nosiť svoje články, písomnosti, smútočné spomienky, inzerciu i mnoho ďalších materiálov k uverejneniu.
Od 1. septembra 2021 dochádza i tu ku zmene a po novom bude redakcia sídliť na tejto adrese: Dom kultúry Javorina, gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá.
Táto adresa bude slúžiť zároveň pre poštové doručovanie príspevkov.

Zmena telefonických kontaktov do redakcie
Dôležitou zmenou je tiež aktualizácia telefónnych čísiel do redakcie. Po novom kontaktujte tieto tel. čísla: 032/776 33 66

Zmena e-mailovej adresy pre zasielanie príspevkov
Súčasne dochádza i k zmene elektronickej adresy. Pre príspevky, ktoré odosielajú prispievatelia e-mailom, bude platiť nová adresa a to: spravodajca@staratura.sk
Ostatné adresy na ktoré je možné odoslať dotazy nájdete v tiráži mesačníka.

Striktná uzávierka prijímania materiálov a článkov do Spravodajcu
Náš Spravodajca mal vždy uzávierku prijímania článkov do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Je teda jasné, že ak pripravujeme napr. septembrové číslo, tak uzávierka pre podanie článkov bola 15. august.
Chceme teda požiadať všetkých prispievateľov, aby od 1. septembra 2021 rešpektovali  tento termín a striktne ho dodržiavali! Samozrejme chápeme, že niekedy sa stane, že tento deň pripadne na víkend, príp. sviatok. V tom prípade sa prijímanie predĺži o nasledujúci deň.

Dôrazne upozorňujeme, že redakcia si od 1. septembra 2021 vyhradzuje právo na články dodané po termíne 15. dňa predchádzajúceho mesiaca neuverejniť a presunúť ich do pripravovaných materiálov pre nasledujúce číslo!!!

Sme presvedčení, že i napriek niekoľkým podstatným zmenám, ktoré vstupujú do platnosti, zachováte i naďalej svoju priazeň nášmu mesačníku.

Veríme tiež, že stále budeme spoločnými silami s Vami, našimi vernými čitateľmi a prispievateľmi písať novú úspešnú históriu Staroturianskeho spravodajcu.

Už teraz sa tešíme na spoluprácu a čakáme na Vaše skvelé príspevky.

Vaša redakcia

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.9.2021 | Aktualizácia: 8.9.2021
Nastavenia cookies