Spomienková slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule Ing. M. Neráda

Pozvánka Ing. Nerád

 Mestské zastupiteľstvo a členovia rodiny Vás pozývajú na spomienkovú slávnosť

organizovanú pri príležitosti 100. výročia narodenia

čestného občana mesta Stará Turá


Ing. Miroslava Neráda.


Súčasťou podujatia bude

slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ing. Neráda.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.9.2014
Nastavenia cookies