Menu

Spomienka na ukončenie 2. sv. vojny

 V nedeľu 8. mája 2016 si Slovenská republika, ale aj okolité európske štáty pripomenuli 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Tento najrozsiahlejší a najtragickejší vojnový konflikt v dejinách ľudstva zasiahol do života celých národov. Našťastie, pre väčšinu z nás sú udalosti 2. svetovej vojny len vzdialenými dejinami, ktoré presahujú náš osobný život.  To však neznamená, že by sme si tieto udalosti nemali pripomínať. Medzi nami žijú stále i ľudia, ktorí si pamätajú hrozné štatistiky tejto vojny: zoznamy desiatok miliónov obetí, koncentračné tábory, hon na prenasledovaných,  krutosť, utrpenie, pach smrti, zničené mestá a zlomené ľudské osudy. Tieto štatistiky by nikdy nemali upadnúť do zabudnutia.

Pietnu spomienku na obete druhej svetovej vojny zorganizovalo 9. mája i mesto Stará Turá. Deň víťazstva nad fašizmom si prišli spoločne pripomenúť k pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody primátorka mesta – Anna Halinárová, zástupkyňa primátorky – Zuzana Zigová, predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá – Elena Kovárová, ďalší členovia SZPB, predstavitelia politických strán a hnutí pôsobiacich v našom meste, ale i žiaci Základnej školy Stará Turá, Strednej odbornej školy Stará Turá a občania nášho mesta. Primátorka mesta v príhovore apelovala na prítomných, aby spoločne s ňou vzdali hold a úctu všetkým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.  Zaželala si tiež, aby sa útrapy tejto vojny už nikdy neopakovali a aby sa zo sveta postupne vytratili všetky konflikty, ktoré ho v rôznych kútoch sužujú. Pripomenula tiež, že je smutné, že sa dnes opäť čoraz viac stretávame s  propagandou, ktorá šíri ideológiu plnú nenávisti, podporuje rasovú, národnostnú, prípadne náboženskú neznášanlivosť a popiera historické skutočnosti týkajúce sa holokaustu alebo iných faktov druhej svetovej vojny. Prítomným sa na Námestí slobody prihovoril i člen ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá – Ján Tomeš. 

Lívia Boorová, Publikované: 23.5.2016