SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY

SPOMIENKA NA 78. VÝROČIE UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY Foto:MsÚ Stará Turá

Každá vojna je krutá, nezmyselná, nesie so sebou zlo a hlavne množstvo obetí.

Milióny ľudí padli aj v najkrvavejšom konflikte novodobej histórie a to v druhej svetovej vojne. Pre mnohých je to už len udalosť dávno minulá, pre iných trpká spomienka, ktorá poznačila celé rodiny na niekoľko ďalších desaťročí.Deň víťazstva nad fašizmom si každoročne pripomíname 8. mája. Práve v tento deň, v roku 1945 skončila v Európe vojna, ktorá navždy zostane temným mementom histórie. Ja našou povinnosťou pamätať na tieto udalosti a odovzdávať ich odkaz ďalej.

Primátor mesta, zástupkyňa primátora i prednostka mestského úradu si spoločne s členkami základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Stará Turá a za účastí mladej generácie zo základnej školy i pedagógov v piatok 5. mája v malom predstihu pripomenuli tieto temné udalosti. Tichou spomienkou a položením venca k pamätníku na Námestí slobody i kytice k pamätnej tabuli, na mieste niekdajšej židovskej synagógy uctili odhodlanie, vytrvalosť i silu tých, ktorí bojovali a položili svoj drahocenný život za slobodu.

Vyjadrujeme hlbokú úctu za každý jeden vyhasnutý ľudský život, pretože v srdci po ňom ostatne prázdne miesto.

Česť pamiatke všetkých obetí a hrdinov.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.5.2023 | Aktualizácia: 12.5.2023
Nastavenia cookies