Slávnostné stretnutie

Slávnostné stretnutie (25. augusta 2009) Foto:Ján Mikláš

Mesiac august sa mimo iných udalostí niesol i v znamení 65.výročia SNP. I  mesto Stará Turá si pripomenulo v minulých dňoch toto výročie spomienkovou akciou v osade Nárcie v odpoludňajších hodinách dňa 21.8.2009 a účasťou na regionálnych oslavách na vrchu Roh pri Lubine v nedeľu dňa 23.8.2009. V rámci osláv výročia tohto významného obdobia v dejinách  Slovenska, ktoré sú úzko späté s regiónom spod Veľkej Javoriny, pozvala primátorka mesta priamych účastníkov odboja a zaslúžilých členov SZPB z nášho mesta na slávnostné stretnutie , ktoré sa uskutočnilo dňa 25.8.2009 v zasadačke mestského úradu. Žiaľ čas neúprosne letí a i priamych účastníkov a pamätníkov udalostí z augusta 1944 vzhľadom k ich veku a zdravotnému stavu je medzi nami čoraz menej. Táto skutočnosť poznačila i toto stretnutie. Primátorka mesta vo svojom príhovore vysoko vyzdvihla ich angažovanosť a priamu účasť v období SNP a v mene svojom a občanov nášho mesta i v mene svojom vyslovila úctu a poďakovanie, a zaželala veľa zdravia do ďalších rokov života. Prítomným odovzdala Pamätné listy Oblastného výboru SZPB v Novom meste nad Váhom. Po vzájomnom oboznámení sa s problémami i niektorými novými skutočnosťami a osobnými zážitkami z tohto obdobia a po malom občerstvení sa účastníci podpísali do pamätnej knihy mesta Stará Turá.

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mgr. Ján Tomeš, zástupca primátorky mesta, Publikované: 27.8.2009
Nastavenia cookies