Seniori, dávajte si pozor na podvodníkov!

Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teplo,ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech.

Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, nevnímajúc zneužívanie vzniknutej situácie suvisiacej s ochorením COVID-19 bol vypracovaný informačný leták s cieľom zvýšenia informovanosti verejnosti, najmä seniorov. 

V prípade, ak by boli seniori svedkami podvodného konania, je potrebné, aby vždy okamžite kontaktovali políciu č. 158.

202004141435490.plagat-seniori-ministerstvo-vnutra
MsÚ Stará Turá, Publikované: 14.4.2020 | Aktualizácia: 14.4.2020
Nastavenia cookies