Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutoční v čase od 13.mája 2011 – 6.júna  2011. Údaje sa budú zisťovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatku 20.mája na sobotu 21. mája 2011. Po prvý raz v histórii dostanú obyvatelia možnosť vybrať si, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítacie formuláre v listinnej podobe bude možné vyplniť od 21.mája do 6.júna 2011. Čas na elektronické sčítanie bude kratší, od 21.mája do 29.mája 2011.

Tri sčítacie formuláre (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje  o dome), ktoré sú prílohami opatrenia, obsahujú spolu 52 otázok. Najvýznamnejšou novinkou formulára A. Údaje o obyvateľovi je popri trvalom pobyte zisťovanie obvyklého bydliska, teda miesta, na ktorom sa zdržiava prevažnú časť roka, kde zvyčajne trávi denný alebo nočný odpočinok. Cieľom tohto ukazovateľa je spoznať skutočný počet obyvateľov jednotlivých členských krajín a zamedziť tak započítavaniu toho istého obyvateľa do počtu obyvateľov vo viacerých štátoch. Informácie o obvyklom bydlisku umožnia zistiť aj reálny počet obyvateľov v Slovenskej republike. Tento údaj môže byť dôležitý pre obce, ktoré sú financované podľa počtu obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt, čo nie vždy zohľadňuje skutočný stav. Pri sčítaní v roku 2011 budú obyvatelia odpovedať aj na novú otázku, aký jazyk najčastejšie používajú na verejnosti a v domácnosti. Novými sú tiež otázky súvisiace s úrovňou počítačových znalostí.

Vo formulári B. Údaje o byte došlo v porovnaní s minulým sčítaním k podstatnému zúženiu otázky o vybavenosti domácnosti. Cieľom sčítania nie je zisťovanie rozsahu majetku obyvateľa, teda koľkými mobilnými telefónmi, osobnými počítačmi a osobnými autami domácnosť disponuje, ale informácia, či je týmito vybavenými predmetmi domácnosť vybavená.

Novými zisťovanými údajmi vo formulári C. Údaje o dome je obdobie rekonštrukcie a tepelná izolácia domu. 

Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Sčítanie je preto mimoriadnou príležitosťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii a životných podmienkach obyvateľov. 

Odpovedať úplne, správne, pravdivo a včas na všetky otázky zo sčítacích formulárov je preto povinnosť, ktorá každému obyvateľovi vyplýva zo zákona č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

V meste Stará Turá bolo vytvorených 37 sčítacích obvodov. V týchto obvodoch vykoná sčítanie 28 sčítacích komisárov.
 

Súvisiace odkazy

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Anna Barišová, mesto Stará Turá, Publikované: 4.5.2011 | Aktualizácia: 18.9.2017
Nastavenia cookies