Menu

Pripomenuli sme si 72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

V piatok 5. mája 2017 sa v Starej Turej uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

Udalosť sa začala pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody za asistencie poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého, zástupcov organizácie SZPB a vojakov z Klubu vojenskej histórie v Novom Meste nad Váhom, ktorí držali čestnú stráž a po hymne SR vypálili na počesť padlým hrdinom i čestnú salvu.

V slávnostnom príhovore sa početnému publiku občanov Starej Turej prihovorila najskôr primátorka mesta Ing. Anna Halinárová, ktorá pripomenula, že II. svetová vojna bude vždy mementom pre ľudstvo a treba sa častejšie zamýšľať nad jej vznikom, aké veľké útrapy pre ľudí priniesla. Vyzdvihla a uctila si všetkých, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní našej krajiny i nášho mesta. Taktiež v príhovore nevynechala otázku rasovej neznášanlivosti a nezmyselného vraždenia židovského obyvateľstva, ktoré sa už po II. svetovej vojne do mesta Stará Turá nikdy nevrátilo. A tak sa v priebehu tohto pietneho aktu, vôbec po prvý raz položili kvety i vence k pamätnej tabuli, kde kedysi stála Staroturianska židovská synagóga.

V závere svojho príhovoru odsúdila zlo a prejavy extrémizmu, ktoré i dnes prenikajú do života obyčajných ľudí. Pripomenula, že žiť v mieri je hodnota a výsada, ktorú nám zanechali naši prastarí rodičia a dovoľuje nám byť šťastnými, rozvíjať sa tak, ako chceme, a vychovávať našu mladú generáciu v bezpečí. Vyslovila želanie, aby sme i naďalej žili v mieri, rozmýšľali srdcom a rozdávali lásku, pretože iba tak pochopíme cenu života a uctíme si obete tohto hrôzostrašného konfliktu.  

Nasledoval príhovor poslanca Mgr. Dušana Bublavého, ktorý taktiež odsúdil zlo páchané počas II. svetovej vojny. Spomenul, že človek sa má riadiť morálnymi zásadami a nie prejavmi extrémizmu a popieraním hrôz vojny. 

Na záver celej pietnej spomienky si zobral slovo predseda Zväzu vojakov SR, klub Nové Mesto nad Váhom pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, ktorý za rozvíjanie pokrokových tradícií NOB podjavorinsko-podbradlanského regiónu ocenil primátorku mesta Stará Turá Ing. Annu Halinárovú i zástupkyňu Bc. Zuzanu Zigovú pamätnou medailou kpt. Miloša Uhra. 

Mesto Stará Turá v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Červená hviezda Nové Mesto nad Váhom pripravilo pre verejnosť ukážku vojenského dobového tábora a malú výstavu zbraní i vojenskej techniky z čias II. svetovej vojny, ktoré boli k dispozícii počas celého dňa. Tieto ukážky sa stretli po celý deň s veľkým záujmom verejnosti.

Publikované: 11.5.2017 | Aktualizácia: 18.5.2017