Primátor mesta praje krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Vážení spoluobčania!

December je určite pre mnohých najkrajším mesiacom v roku. Pre deti je prísľubom prázdnin, rozprávok a darčekov, pre dospelých prísľubom oddychu a trávenia času v spoločnosti svojich najbližších. Predvianočný zhon a uponáhľaný pracovný svet zrazu vystrieda pokoj domova a teplo rodinného krbu. Spoločne strávené chvíle so svojimi blízkymi sú tým najkrajším darčekom, aký si môžeme priať. A práve pre tieto vzácne chvíle sú vianočné sviatky také čarovné.

 

December je však aj časom bilancovania. Každý z nás rozmýšľa nad rokom, ktorý prežil, prekážkami, ktoré preskákal a plánuje ďalšie ciele a predsavzatia do nového roka. Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu prácu vo Vašich domácnostiach i na Vašich pracoviskách, za prácu, ktorá sa zaslúžila o rozvoj nášho mesta, v ktorom žijeme. Rád by som tiež poďakoval obyvateľom Starej Turej, ktorí boli trpezliví a strpeli nepríjemné následky stavebných prác, ktoré boli súčasťou rekonštrukcie obchodného domu, revitalizácie CMZ, rekonštrukcie Domu kultúry Javorina, rekonštrukcie základnej umeleckej školy, ale aj výstavby detského ihriska. Stavebný ruch však pomaly stíchol a naše mesto je po týchto stavebných prácach opäť o niečo krajšie a vynovenejšie.

 

V mene celého mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu, ale aj osobne - za seba - želám Vám do nastávajúcich krásnych sviatočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou a toleranciou človeka k človeku. Prajem Vám nádherné Vianoce, silného vnútorného ducha, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí, ktoré život prináša. Veľa zdravia, šťastne prežitých chvíľ, lásky a ľudského porozumenia.
 

Rok 2012, nech je pre Vás, vážení spoluobčania, úspešný, nech Vás počas celého roka obklopuje zdravie a šťastie a prajem Vám veľa osobných, ale aj pracovných úspechov.

 

Ing. Ján Kišš, primátor mesta, Publikované: 22.12.2011
Nastavenia cookies