Posledná rozlúčka s bývalou riaditeľkou ZŠ pani Annou Chmurovou

Žiaľ, aj v predvianočnom čase nás niekedy náhle zastihne smutná udalosť. Vo veku 68 rokov nás v piatok 13.12.2019 opustila bývalá riaditeľka Základnej školy Stará Turá, kronikárka mesta, divadelníčka a členka zboru pre občianske záležitosti, pani Anna Chmurová.

Anna Chmurová vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Trnave, odbor slovenský jazyk - dejepis. Od roku 1973 začala učiť v Šintave, kde pôsobila 5 rokov. Ďalších 5 rokov učila v ozdravovni Abrahám. Neskôr sa vrátila do rodnej Starej Turej, kde sa zamestnala v SOUE Stará Turá, najskôr ako vychovávateľka, potom kultúrna referentka a napokon sa stala vedúcou výchovy. Už tu sa začala venovať literárnej a divadelnej činnosti s učňami - nácviku umeleckého prednesu, spevu, malých javiskových foriem. Učiteľské povolanie ju však stále lákalo a tak sa v roku 1991 zamestnala v staroturianskej základnej škole, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v r. 2012. Jej vrúcny vzťah k deťom sa ukázal nielen počas vyučovacích hodín, ale najmä pri rôznej mimoškolskej činnosti - nácviku umeleckého prednesu, nácviku divadiel spolu s pani Ambrušovou či detským táborom. Posledných 12 rokov, pred odchodom do dôchodku, bola riaditeľkou staroturianskej základnej školy.

Pani Chmurová však bola činná aj mimo školy. Počas svojho pôsobenia v základnej škole bola aj členkou redakčnej rady Staroturianskeho spravodajcu, od roku 2012 bola mestskou kronikárkou a ako členka zboru pre občianske záležitosti bola rečníčkou na smútočných obradoch pri posledných rozlúčkach našich spoluobčanov. Často pomáhala pri rôznych mestských akciách kolegom z Domu kultúry Javorina.

          Pani Chmurová bola láskavá osobnosť, plná empatie, múdrosti, pokory, bola milovaná rodinou, obľúbená v škole, ale i medzi priateľmi.

Rozlúčka s Annou Chmurovou sa uskutoční v stredu 18.12.2019 o 14.00 hodine v Dome smútku Stará Turá.

Česť jej pamiatke.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.12.2019
Nastavenia cookies