Podporme naše deti a tých ktorí to potrebujú!

logo Nadácie ŽIVOT

Každý z nás je rád keď je obdarovaný, keď si naňho niekto spomenie. Ale oveľa príjemnejší pocit je obdarovať iného alebo pomôcť niekomu keď to potrebuje. Nemusí to byť iba počas vianočných sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci a nebude nás to stáť nič navyše. Prispejme svojimi dvoma percentami pre naše deti a pre tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Rozhodnete o použití 2 % z vašich daní, ktoré ste odviedli za rok 2008.

Naša staroturianska Nadácia ŽIVOT za posledných päť rokov podporila formou programu malých komunitných grantov užitočné aktivity detí a mládeže v našom meste čiastkou viac ako 39 000 € (1 176 000 Sk) a zdravotne postihnutím osobám prispela sumou viac ako 23 000 € ( 700 000 Sk ).

Sme radi, že ste pochopili zmysel a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov sa stále viac a viac podieľa na príjmoch nadácie. Ak ste ochotní i v tomto roku prispieť na rozvoj neziskových činností v našom meste v oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia či iných humanitných oblastí a prispieť k zlepšovaniu kvality života, prosíme vás, aby ste vypísaním vyhlásenia o poukázaní 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb, či daňového priznania (u právnických osôb) prispeli práve na tieto zámery. Naša nadácia veľmi úzko spolupracuje s občianskym združením Fénix, ktoré je oprávneným subjektom prijať tento podiel a tým sa podieľať pri realizácii oboch grantových kôl nadácie. Príslušné tlačivá pre tento rok získate u správcu nadácie (MsÚ Stará Turá, tel. 032/ 746 1625)) , prípadne si ich tu možete stiahnuť.


Údaje o prijímateľovi :
Názov: Územná správna rada Detskej organizácie Fénix Stará Turá
Sídlo: SNP 266/1
916 01 Stará Turá
IČO: 17310920/016
Právna forma: občianske združenie


Veríme, že využijete túto možnosť poukázania finančných prostriedkov na aktivity, ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu i svojim rodinným príslušníkom, kolegom v práci, známym a podnikateľom.

Ďakujeme.


Č.Ú.: 1151264753/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0011 5126 4753
BIC: SUBASKBX
 

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 13.3.2009
Nastavenia cookies