Poďakovanie Základnej umeleckej škole

Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“ Tento výstižný citát bol súčasťou pozvánky na koncert „Od baroka po súčasnosť“, ktorý dňa 14.03.2017 pripravila Základná umelecká škole pre nás rodičov, žiakov ale i pre ostatných priaznivcov vážnej hudby. Pedagógovia hudobného odboru nám svojimi profesionálnymi výkonmi ponúkli program, ktorý v nás zanechal hlboký umelecký zážitok. Vážime si, že naše deti môžu navštevovať školu, kde im učitelia idú príkladom. Zanietenosť pedagógov a vedenia školy sa odzrkadľuje vo výsledkoch našich detí, ktoré nezostávajú len za bránou školy ale ďaleko prekračujú hranice nášho mesta. Ako rodičia veľmi oceňujeme, že môžeme vidieť výkony svojich detí na množstve vystúpení nie len v budove ZUŠ, ktorej vnútorné i vonkajšie priestory sa modernizujú a skrášľujú ale i na akciách v Starej Turej. Deti si odnášajú, okrem toho tvorivého i veľa zážitkov z projektov a sústredení, do ktorých sú počas roka zapájané.

Blíži sa deň učiteľov a i my rodičia Vám chceme prejaviť úctu k Vašej práci a k všetkému, čo do nej vkladáte. Ďakujeme Vám.


Ľubica Sadloňová a ostatní spokojní rodičia

Nastavenia cookies