Ples mernej techniky 2015

 Fašiangové obdobie je od dávnej minulosti obdobím radosti a zábavy. Ľudia sa tancom a spevom dostávajú do uvoľnenej nálady, pociťujú radosť zo života, naplno ju prežívajú. Je to skvelý čas zbaviť sa napätia, stresov a na chvíľu aj nevyhnutných povinností.

Je skvelé, že tradíciu fašiangových plesov oživili aj výrobné spoločnosti mernej a regulačnej techniky v Starej Turej. Nápad Ing. Dušana Fridricha – riaditeľa firmy Elster, s. r. o.,  nadchol aj všetkých vtedajších riaditeľov oslovených spoločností, a tak sa  mohla rozbehnúť tradícia organizovania Plesu mernej techniky, ktorý ponúka zamestnancom jednotlivých spoločností  a pozvaným hosťom noc plnú dobrej nálady a veselosti. Ples je striedavo organizovaný spoločnosťami Elster, s. r. o., Sensus Slovensko, a. s., Justur, s. r. o., a do tohto spoločenstva vstúpila i nová firma Elster Water Metering, s. r. o. Napriek zmenám na najvyšších postoch jednotlivé firmy zostávajú verné tradícii a s nadšením sa každým rokom púšťajú do prípravy ďalšieho ročníka plesu. Prípravu a financovanie tohoročného, už 9. ročníka Plesu mernej techniky zabezpečila  spoločnosť Justur, s. r. o.

Kvalita a úroveň Plesu mernej techniky sa každým rokom zvyšuje. Organizátori využívajú príjemné prostredie Hotela Lipa s kvalitnou kuchyňou a obsluhou. Keďže hudba a tanec sú najdôležitejšou zložkou každého plesu, snahou organizátorov je, aby každý hosť našiel hudbu podľa svojich predstáv. Tradičná tanečná hudba Black Band zaplnila parket tancachtivých hostí do skorého rána. Pre tých, ktorým sa srdce nadchne pri zvukoch cimbalu a husličiek, bolo určite radosťou zaspievať si a zakrepčiť pri temperamentnej Myjavskej Cimbalovke. Návštevníci sa už po niekoľko rokov tešia na polnočné prekvapenie. Tento rok bol týmto prekvapením spevák Robo Opatovský, ktorého piesne rozvírili tanečný parket a potešili oko a ucho nejedného obdivovateľa.

Ples mernej techniky má i humánny rozmer. Už niekoľko rokov je súčasťou plesu i zbierka pre deti zo Starej Turej s ťažkým zdravotným postihnutím. Finančná zbierka je podstatnou časťou naplnená podporou jednotlivých spoločností a tento rok v nemalej miere prispeli i hostia plesu. Vďaka pochopeniu a silnému sociálnemu cíteniu zo strany konateľov spoločností a dobrej vôli a chuti pomôcť zo strany účastníkov plesu sa výška vyzbieranej sumy vyšplhala na neuveriteľných 3 400 € a 200 Kč. Šek od organizátora – firmy Justur, s. r. o.,  prebrala primátorka mesta Ing. Halinárová,  ktorá poďakovala všetkým prispievateľom za  dobrú vôľu napomôcť zmysluplnej veci. Celá suma bola prevedená na charitatívny účet Mesta Stará Turá so záväzkom mesta naplniť účel danej zbierky.

Za Mesto Stará Turá, ale predovšetkým za deti a mládež s postihnutím a ich rodičov, chceme vyjadriť veľké poďakovanie konateľom spoločností a hosťom plesu za otvorené srdcia a ochotu pomôcť tým, ktorí ich pomoc potrebujú a veľmi si ju vážia.

                                               Ing. Anna Halinárová – primátorka mesta

Mgr. Júlia Bublavá – predsedníčka Komisie MsZ pre sociálne  veci a bývanie

Júlia Bublavá, Publikované: 2.3.2015 | Aktualizácia: 11.12.2017
Nastavenia cookies