Menu

Petícia za zachovanie Rýchlej lekárskej pomoci v správe NsP Myjava


Mesto Stará Turá sa rozhodlo zapojiť do petície za zachovanie Rýchlej lekárskej pomoci v správe Nemocnice s poliklinikou Myjava, ktorá je spádová pre celý kopaničiarsky región, orientuje sa v zložitom teréne a je zárukou rýchleho lekárskeho zásahu a následnej odbornej starostlivosti na pracoviskách polikliniky.

V týchto dňoch ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že NsP Myjava prestáva byť v decembri 2013 prevádzkovateľom ambulancie RLP. Novým prevádzkovateľom sa stala súkromná spoločnosť sídliaca desiatky kilometrov od nášho regiónu.

V prílohách si môžete prečítať sprievodný list k petícií, podklad k petícií od NsP Myjava a môžete si vytlačiť vzor petičného hárku.

Petičné hárky sú k dispozícií v budove Mestského úradu v Starej Turej, v Dome štátnej správy, v DK Javorina, na poliklinike v St. Turej, na Pošte Stará Turá. 

Ak sa zapojíte do hromadného vypĺňania petičných hárkov, môžete ich odovzdať na sekretariáte Mestského úradu v Starej Turej.

 

K stiahnutiu