Oznámenie o zníženej kvalite vody

Prevak

 Spol. PreVaK, s.r.o. oznamuje odberateľom pitnej vody, že za  zníženú kvality vody v Starej Turej zodpovedá jej dodávateľ  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín.

Na uvedenej situácií sa intenzívne pracuje. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme.
 

 

Vyjadrenie TVK, a.s. k zníženej kvalite vody: 

Zákal vody odoberanej z Cetunských prameňov spôsobilo topenie snehu. TVK zastavila prívod vody z Cetunských prameňov a mesto Stará Turá je zásobované vodou z Čachtíc. V súčasnosti voda dodávaná do vodovodnej siete mesta Stará Turá spĺňa limity stanovené platnou legislatívou SR a je vhodná na pitie.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme.

                                                                                                      

 

 

PreVaK, Publikované: 11.2.2022
Nastavenia cookies