OSPRAVEDLNENIE ZA CHYBNÉ UVEREJNENIE INFORMÁCIE

Drahí čitatelia Staroturianskeho spravodajcu,
včera 2. mája sa dostalo do predaja najnovšie číslo Staroturianskeho spravodajcu č. 05/2022.
 
❌ V tomto vydaní na strane 2 redakcia uverejnila nesprávne znenie výberového konania a to na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZUŠ Stará Turá. ❌
Pravdepodobne zámenou sa nám dostalo nesprávne výberové konanie na stránky mesačníka. Za publikovanie mylnej informácie sa ospravedlňujeme.

Správne malo byť uverejnené výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Stará Turá. Za publikovanie mylnej informácie sa ešte raz ospravedlňujeme a prípadných záujemcov prosíme, aby sa nezapájali do nesprávneho výberového konania.

Správne výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Stará Turá nájdete tu:
 
Staroturiansky spravodajca č. 05/2022. Na strane 2 je vyznačený červenou farbou článok nesúci chybnú/mylnú informáciu.

Staroturiansky spravodajca č. 05/2022. Na strane 2 je vyznačený červenou farbou článok nesúci chybnú/mylnú informáciu.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 3.5.2022 | Aktualizácia: 3.5.2022
Nastavenia cookies