Významné osobnosti Podjavoriny - ocenenie dostala i naša občianka Ing. Eva Tomisová

Už 20 rokov oceňuje Mesto Nové Mesto nad Váhom v spolupráci s Klubom podjavorinských  rodákov v Bratislave, pobočkou klubu v Novom Meste nad Váhom a Občianskym združením Javor v Novom Meste nad Váhom na svojom slávnostnom programe konanom pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky významné osobnosti a produkty podjavorinského kraja.

Tento rok sa slávnostný program  k 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky konal 15. januára v spoločenskej sále MsKs. Okrem primátora mesta Ing. Trstenského sa prihovorili prítomným i hostia podujatia: poslanec NR SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý a richtár Klubu podjavorinských rodákov pán Stanislav  Štepanovič.

Na návrh nášho mesta a občianskeho združenia Javor bol udelený titul významná osobnosť Podjavoriny i našej občianke Ing. Eve Tomisovej za literárnu a publicistickú činnosť a mapovanie histórie Starej Turej.

Pani  Ing. Eva Tomisová sa narodila v Starej Turej  (22.12.1948).  Po absolvovaní  VŠE  pracovala v podnikoch  Chirana  Stará Turá  a Chirasys. Po odchode  do dôchodku (2003) sa naplno venovala  rôznym záľubám a záujmom. Vytvorila  napr. rozsiahly rodokmeň rodiny, stala sa predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska na Starej Turej, prispievala  do regionálnej tlače: Staroturiansky spravodajca, Kopaničiar, Bradlo a MY Trenčianske noviny. A vážne sa začala zaoberať  históriou rodného mesta a zhromažďovaním písomného, fotografického a spomienkového materiálu.

Výsledkom jej úsilia  bolo napísanie a vydanie troch kníh:

V prvej pod názvom Zaniknutá „stará“ Stará Turá (2012) zdokumentovala na základe fotografií, máp a spomienok Starú Turú v jej pôvodnej podobe.

O rok sa jej podarilo vydať reprezentatívnu publikáciu Zabudnuté osudy škôl Starej Turej (2013), v ktorej  priniesla svedectvo o dejinách školstva a osudoch  škôl v Starej Turej a  jej rozľahlých kopaniciach ako prvotných centier vzdelanosti a kultúry našich predkov. Cieľom knihy je informovať, ako sa v minulosti učilo v Starej Turej, ako vyzerali školy kedysi a dnes, a kto všetko sa zaslúžil o vzdelanie a rozhľadenosť obyvateľov mesta. Autorka tak poskytla vzácny dokument o hlbokých koreňoch tradície vzdelanosti v tomto kraji.

Židovskou tematikou, ktorú spracovala v tretej publikácii Osudy Židov v Starej Turej (2015) sa začala zaoberať už v r. 2007.  Začala pátrať po osudoch židovských občanov v Starej Turej,  aby neupadli do zabudnutia. Kniha, ktorá vyšla v r. 2015, priniesla  ucelený pohľad na život židovských rodín, židovskú kultúru a ako si na svojich spoluobčanov spomínajú Staroturania, predstavila  významné  židovské  osobnosti a opísala príbehy statočných ľudí, ktorí  v Starej Turej a na kopaniciach  zachránili  židovských spoluobčanov počas  nacistickej okupácie. 

Eva Tomisová a jej tvorba sú dôkazom, ako môže lokálpatriotizmus ovplyvniť život človeka a zároveň mať taký veľký kultúrno-vzdelávací a spoločenský prínos pre mesto či obec, ktorej sa týka. Podarilo sa jej čitateľsky príťažlivým a čo sa faktov týka precíznym spôsobom zmapovať niektoré úseky histórie rodného mesta a zároveň odovzdať dedičstvo minulosti budúcim generáciám a vzbudiť v nich spolupatričnosť s mestom.

Pani Tomisovej k tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a želáme jej ešte veľa úspechov v jej tvorivej práci.

 

 

Video z oceňovania Významné osobnosti Podjavoriny (2017), autor: TSK

https://www.youtube.com/watch?v=lIRwTXHQukY

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.1.2017
Nastavenia cookies