Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh

Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh Foto:Dušan Haver

Bolo to dávno. Písal sa rok 1392. Rozsiahle čachtické panstvo predstavovalo pre kráľa Žigmunda významný a zrejme i výnosný majetok. A predsa sa rozhodol celé panstvo darovať svojmu obľúbencovi, bratislavskému županovi Stiborovi zo Stiboríc. V darovacej listine  uvádza 23 dedín, medzi nimi i Turú. Práve tento údaj v donačnej listine predstavuje prvú písomnú zmienku o našom meste. Významné 630. výročie sme sa rozhodli osláviť spolu s podujatím Remeslá našich predkov, ktoré má v Starej Turej dlhoročnú tradíciu. Kopaničiarsky kraj bol v minulosti chudobný a okrem toho, že sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu, rozšírená bola domácka výroba a remeslá. Najmä výroba dreveného riadu, ale zastúpenie mali i kožušníci, čižmári, valchári, tkáči, mlynári, hrnčiari, kováči a ďalší. Na šikovnosť a múdrosť našich predkov nadväzujeme v súčasnosti, aby sme vyzdvihli poctivú ručnú prácu, snažíme sa oživiť staré remeslá, ale zároveň podporiť i súčasné, patriace k dnešnej dobe.  5. augusta 2022 takmer 80 remeselníkov zaplnilo centrum mesta, aby prezentovalo svoju jedinečnú, častokrát mravenčiu prácu . Návštevníci mali možnosť vyberať zo širokej ponuky remeselných výrobkov, domácich produktov, či tradičných jarmočných jedál. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, ktoré zabezpečovali pracovníčky knižnice a spestrením boli dielničky autorky knihy Rýmované vyprávačky starého tura Kataríny Holubekovej  na tému Stará Turá mesto v našich rukách. K príjemnej atmosfére dopoludnia prispelo vystúpenie muzikanta p. Gálika s dievčatami zo bzinskej školy, ktoré obecenstvo pobavili nielen hudobným vystúpením, ale i hovoreným slovom. Ale to najhlavnejšie čakalo na divákov až popoludní. Skupina historického šermu Wagus tromi výstrelmi z dela zahájila historické slávnosti. Vďaka nim sme sa preniesli do roku 1392 a boli sme svedkami významnej ceremónie.  Primátor mesta p. Leopold Barszcz vo svojom krátkom príhovore načrel do histórie a  spomenul dôležitosť nášho mesta a jej obyvateľov. Viacerí preslávili Starú Turú  vo svete a právom sme hrdí na šikovných Staroturacov, ktorí šíria dobré meno nášho kraja. Následne celý  historický sprievod previedol mestom, aby zúčastnení videli jeho napredovanie. Návštevníci na námestí ešte zotrvali  v stredoveku, započúvali sa do tónov dobovej hudby, vzhliadli ukážky tancov, šermiarskych súbojov a deti sa mohli zapojiť do starodávnych hier.

Pri tejto vzácnej príležitosti mali návštevníci možnosť v Mestskom múzeu vidieť vernú kópiu prvej písomnej zmienky o Starej Turej, ktorú vyhotovil významný slovenský reštaurátor doc. Ivan Galamboš. Originál listiny je uložený v Maďarskom krajinnom archíve v Budapešti. V tento deň boli vystavené i vzácne originály kráľovských výsadných listín z r. 1659, 1669, 1698, 1712, ktoré má verejnosť možnosť vidieť len pri špeciálnych udalostiach. V mestskom múzeu okrem stálej expozície bola pre návštevníkov pripravená zaujímavá výstava fotografii Stará Turá v 50. a 60. rokoch 20. storočia.
V tento deň bolo rušno i v dome kultúry, kde členky Klubu paličkovanej čipky pri DK Javorina pripravili jedinečnú výstavu pod názvom Krása paličkovanej čipky. Na obdiv širokej verejnosti boli ručné práce vytvorené splietaním nití, zhotovené tradičnou technikou a inšpirované ľudovým umením. Práce našich paličkáriek predstavujú hodnotné a neopakovateľné dielka. 

A veselé tóny heligóniek i ozembuchu a vôňa domácich dobrôt sa niesli celou budovou z izbičky tradičného bývania, ktorá je počas remeselných jarmokov príjemným miestom na posedenie, stretnutie s priateľmi , alebo jednoducho spomínanie. Na svojich prarodičov, ich chudobné, ale útulné príbytky, či skromné, ale chutné jedlá.

Po skončení historických slávností pokračoval na námestí kultúrny program, v ktorom sa  predstavila domáca ľudová hudba Polun, dychová hudba Borovienka a záver dňa patril kapele Banda.
Pre Staroturancov, ale i širokú verejnosť sme pripravili deň, v ktorom sa história snúbila s krásou, tradíciami a srdečnými ľuďmi. Prípravy a samotnú realizáciu podujatia zabezpečili pracovníci
Domu kultúry Javorina za pomoci pracovníkov mesta Stará Turá a ochotných dobrovoľníkov.

Projekt Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh bol realizovaný s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Nadácii ZSE.

         

FOTO:

Igor Hečko

Dušan Haver

 

 

Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina, Publikované: 25.8.2022 | Aktualizácia: 26.8.2022
Nastavenia cookies