Od ukončenia 2. svetovej vojny uplynulo 73 rokov

V kalendári je už tradične 8. máj štátnym sviatkom pripomínajúcim nám deň víťazstva nad fašizmom a výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.

Mesto Stará Turá si toto výročie pripomenulo v pondelok 7. mája. Práve v tento deň pred 73 rokmi podpísali kapituláciu predstavitelia nacistického Nemecka v sídle štábu západných spojeneckých vojsk v Remeši. Mier a ukončenie bojov malo nastať do 23.00 hodiny nasledujúceho dňa. I preto celá Európa oslavuje ukončenie 2. svetovej vojny 8. mája.    

Pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku na Námestí slobody sa začalo toto spomienkové podujatie. Kytice a vence položili k pamätníku zástupcovia mesta Stará Turá i delegácia zástupcov Zväzu protifašistických bojovníkov z klubu Nové Mesto nad Váhom.

Slávnostný príhovor prítomným návštevníkom predniesla primátorka mesta Anna Halinárová, ktorá vyzdvihla dôležitosť pripomínania týchto skutočností, hlavne našej mladej generácií. Pripomenula, že i vo vyspelých štátoch a demokraciách sa nájdu zárodky nevraživosti a ľudskej nenávisti. Nemali by sme však dopustiť, aby takéto názory ovplyvňovali mienku a historické udalosti. V závere spomenula, že tento krvavý celosvetový konflikt a hlavne jeho genocída židovského národa, mala za následok zmiznutie staroturianskej židovskej komunity. Následne na znak úcty a pamiatky položili kvety i k pamätnej tabuli, kde v minulosti stála staroturianska synagóga.

Súčasťou pietneho podujatia bolo i ocenenie v podobe pamätnej medaile M. R. Štefánika III. stupňa pre primátorku mesta Annu Halinárovú a in memoriam Viliama Soloviča (ocenenie prevzala jeho manželka), ktorí dostali toto ocenenie, za dlhoročnú mimoriadne záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu, za presadzovanie pokrokových, demokratických, humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. Toto ocenenie odovzdal pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík (SZPB Nové Mesto nad Váhom) na návrh Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava.

Výročie oslobodenia ako aj samotný pietny akt si prišli pripomenúť deti materskej školy, žiaci strednej školy i verejnosť mesta Stará Turá.

Mgr. Miroslav Krč, mesto Stará Turá , Publikované: 8.5.2018 | Aktualizácia: 13.5.2018
Nastavenia cookies