Menu

Oceňovanie darcov krvi

 Krv je najvzácnejšia tekutina na svete, ktorú nie je možné ničím iným nahradiť. Jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je človek – darca krvi. Každý, kto krv daruje si zaslúži pozornosť verejnosti. O to viac tí, ktorí najvzácnejšiu tekutinu darujú pravidelne. Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov darcov krvi plaketami profesora Dr. Jana Janského a Kňazovického medailou. Primátorka mesta Stará Turá pani Anna Halinárová sa rozhodla rovnako ako Slovenský Červený kríž uctiť si našich občanov, ktorí pravidelne darujú krv a v súčasnosti sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily.

Dňa 20. apríla 2016 sme v obradnej sieni mesta Stará Turá spoločne s členkami Zboru pre občianske záležitosti privítali našich občanov - držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily – ktorí sa stali držiteľmi týchto ocenení v posledných 10 rokoch.

Po úvodnom privítaní hostí, predniesla slávnostný príhovor zástupkyňa primátorky pani Zuzana Zigová, ktorá týmto vzácnym ľuďom poďakovala za ich opakované hrdinské činy a popriala im veľa toho, čo je pre každého najcennejšie, a to veľa pevného zdravia. Taktiež im vyslovila úctu za to, že sa  radia medzi tých, ktorí sú príkladom aj pre ostatných spoluobčanov. Humánny čin darcov krvi je posolstvom okoliu a zároveň aj apelom pre mladšiu generáciu. Odvtedy, čo ľudstvo spoznalo možnosť záchrany života transfúziou krvi, potreba darovať krv druhému je a ostane vždy aktuálnou.

Po slávnostnom odovzdaní ďakovných listov si ocenení darcovia spoločne s členkami ZPOZ posedeli pri malom občerstvení.  Ceremoniál oceňovania darcov bol obohatený o príjemný program v podaní pedagógov ZUŠ Stará Turá a pani Anny Chmurovej.

V tento vzácny deň boli pozvaní títo darcovia krvi, ktorí získali tieto vzácne ocenenia počas posledných 10 rokov:

Zlatú plaketu, ktorá sa udeľuje ženám darkyniam za 30 odberov a mužom darcom za 40 odberov krvi majú: Adásek Miroslav, Alušic Miloš, Augustín Marek, Druková Erika, Hertelová Zdena, Izakovičová Monika, Jankovičová Jana, Klepáčová Viera, Kopcová Renáta, Kováčová Eva, Kubečková Zuzana, Lackovič Ivan, Malár Marek, Malárik Martin, Málková Andrea, Pilát Vladimír, Pilátová Zdena, Radena Jozef, Sadloň Radoslav, Tanglmayerová Janka, Trúsiková Janka, Vrábel Marián, Žák Jaroslav, Žák Pavol, Žáková Dana, Žáková Janka.

Diamantovú plaketu, ktorú si preberajú ženy, ktoré darovali krv 60krát a muži, ktorí darovali krv 80krát získali: Durcová Božena, Nemček Peter, Tučková Alena, Žabka Vladimír.

Najvyššie ocenenie Slovenského Červeného Kríža – medailu prof. Kňazovického – ktorú získavajú ženy za 80 odberov a muži za 100 bezpríspevkových darovaní krvi majú: Bača Ľubomír, Gulánová Ľudmila, Ilušák Milan, Kolár Anton, Lindtner Tibor, Lukáč Ján, Pavlovič Ján, Puškár Ján, Vaško Miroslav.

Zoznam ocenených darcov krvi sme získali z centrálnej evidencie Slovenského Červeného Kríža. Žiaľ, v evidencii sú chyby, takže ak sme niektorých z ocenených darcov krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického mediale, neoslovili s pozvánkou na oceňovanie, týmto sa im ospravedlňujeme. Zároveň Vás prosíme, aby ste sa ozvali na mestský úrad a my Vás radi pozveme na spoločné stretnutie v budúcom roku. 

Lívia Boorová, Publikované: 21.4.2016