Novoročný príhovor primátorky mesta

Vážení spoluobčania,

mnohí z nás na sklonku odchádzajúceho roka hodnotia uplynulý rok 2014. Každý z nás sa ho snažil prežiť tak, ako najlepšie vedel a ako mu to jeho životná situácia dovoľovala. Pre niektorých bol možno rokom úspešným a radostným, pre iných možno rokom, ktorý nepatril k tým najlepším a chcú ho čo najrýchlejšie hodiť za hlavu.

Pre mňa osobne bol najmä rokom veľkej zmeny. Po malej prestávke som sa opäť rozhodla zabojovať o Vašu dôveru a kandidovala som v komunálnych voľbách za primátorku mesta. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí mi odovzdali svoj hlas a podporili ma v uplynulých voľbách. Je to veľká zodpovednosť a verte mi, že svojou prácou na mestskom úrade sa budem snažiť pracovať naplno nielen pre mojich voličov, ale všetkých občanov Starej Turej. Verím, že v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva sa mi to podarí a spoločne nesklameme Vašu dôveru. Rada by som poďakovala minulému vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu, ktorí sa pričinili o rozvoj a zveľadenie nášho mesta a zanechali ho vo veľmi dobrej finančnej kondícií. Dali nám tak možnosť rozvíjať Starú Turú aj v ďalšom volebnom období.

Do nového roka sa budeme snažiť dokončiť rozpracované projekty z minulých rokov a hľadať možnosti na prípravu a realizáciu nových projektov. Chceme skvalitniť podmienky života všetkých vekových i sociálnych skupín mesta a poskytnúť občanom kvalitné a dostupné služby mestského úradu. Takisto chceme pracovať na jednotlivých bodoch môjho volebného programu, ktoré zosúladíme s predstavami poslancov mestského zastupiteľstva. 

V nastávajúcom novom roku Vám v mene mojom i v mene mestského zastupiteľstva a zamestnancov mestského úradu prajem najmä veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov, pohody a prosperity vo Vašich rodinách.  Nech sa nám spoločne podarí realizovať ciele, ktoré sme si predsavzali a nech sa v našom meste udomácnia súdržnosť, tolerancia a vzájomná úcta a porozumenie.

Prajem Vám úspešný nový rok 2015.

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta, Publikované: 5.1.2015
Nastavenia cookies