Novoročný príhovor primátorky

Vážení a milí spoluobčania,

po pokojných vianočných sviatkoch, strávených v kruhu našich rodín, prežívame prvé dni roku 2017, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania pre rok, do ktorého sme práve vstúpili. Rok 2016 je preč.

Zostane už len v spomienkach. Už nedokážeme na ňom nič zmeniť, ale mali by sme sa z neho poučiť. V živote je to tak, že jedno končí a druhé začína. Určite sa ho každý snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.

Pri pohľade na minulý rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred nami, je treba povedať, že nebudú iné ako predchádzajúce.

Žijeme v prekrásnom meste. Ak všetci priložíme ruku k dielu a práci, môže byť ešte krajšie. Problémy a ťažkosti v ňom by nám nemali byť ľahostajné. Mali by sme sa spoločnými silami podieľať na ich odstraňovaní a riešení. Len takouto spoločnou prácou a záujmom bude naše mesto prekvitať a vzmáhať sa. Prosím Vás v nastávajúcom roku o pomoc a podporu, lebo bez Vašej podpory sa budeme len ťažko posúvať ďalej.  Ďakujem všetkým za slová podpory a uznania, všetky takého vyjadrenia mi dávajú silu a chuť aktívne riešiť problémy, a prekonávať prekážky, ktoré nám život kladie do cesty pri budovaní Starej Turej. 

Prajem si, aby sa mesto posúvalo v nastúpenej ceste  a aby sme si na konci roka mohli  povedať, že sme urobili všetko to, čo sme pre jeho rozvoj mohli urobiť.

Poďakovanie za úspešný rok 2016 patrí všetkým mojim kolegom, poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, príspevkových organizácií, organizácií s majetkovou účasťou mesta, ale aj škôl a školských zariadení za ich prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov. 

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým občanom mesta, ktorí poctivo pracovali a neboli ľahostajní ku svojmu okoliu pri rodinnom či bytovom dome a ktorí podporovali aktivity mesta na všetkých úrovniach spoločenského, politického, kultúrneho ši športového diania.

Moje poďakovanie patrí všetkým tým, s ktorými udržuje mesto Stará Turá tradične dobré vzťahy. Sú to všetky inštitúcie, úrady, zamestnávatelia, podniky, ale aj malí a strední podnikatelia a živnostníci, lekári, Rímsko – katolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Cirkev bratská či ostatné cirkevné spoločenstvá, pôsobiace v našom  meste, klub dôchodcov, športové kluby, dobrovoľné zbory a občianske združenia, ktoré pôsobia na území Starej Turej.

Vážení spoluobčania,

mojím želaním je, aby naša Stará Turá bola aj v roku 2017 mestom plným pokoja, vzájomného porozumenia, tolerancie, aby bola pre nás stabilným mestom pre život a prácu.

Dovoľte mi zaželať Vám z celého srdca pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru, že sa Vám prípadne aj zlé podarí prekonať a opäť vo Vašom živote bude svietiť slnko. Treba sa inšpirovať prírodou, kde navždy zvíťazí teplo nad zimou a svetlo nad tmou.

Želám Vám a nám spoločne, milí Staroturanci, aby tých zamračených dní bolo v našich dušiach čo najmenej. Želám Vám veľa lásky v každej jej ľudskej podobe a nádej na lepší zajtrajšok.

Šťastný nový rok.

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta, Publikované: 3.1.2017
Nastavenia cookies