Nové epidemiologické opatrenia platné od 15.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vydal z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 nové nariadenia s platnosťou od 15. októbra 2020. Nové opatrenia nájdete v odkazoch nižšie, príp. na web sídle ÚVZ SR.


Bližšie informácie na web sídle ÚVZ SR:

www.uvzsr.sk

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.10.2020 | Aktualizácia: 15.10.2020