Nezaspali na vavrínoch

 Rozbehol  sa nový školský rok a s ním i prvé úspechy talentovaných  žiakov Základnej umeleckej školy  v Starej Turej. Veď v tom minulom školskom roku získali „naši umelci“ vo výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore až neuveriteľných  50 ocenení, z toho 14 medzinárodných!!! 

O tom,  že nezaspali na vavrínoch, svedčia dve súčasné ocenenia výtvarného odboru zo 17.  ročníka medzinárodnej umeleckej súťaže – „ Nova Zagora 2015“, ktorá sa konala v Bulharsku. Jej organizátormi sú už od roku 1999 Štúdio pre výtvarné umenie Dúha a Združenie Nova Zagora. Cieľom tejto aktivity je podporovať a stimulovať detskú tvorbu od 4 – 20 rokov. Tohto podujatia sa zúčastňujú  výtvarné diela detí z celého sveta. Odborná porota vyberá a udeľuje ocenenia za najlepšie výtvarné práce niekoľko mesiacov. Vernisáž výstavy je vždy 1. júna v galérii Rusiho Karabiberova v Novej Zagore. Práce potom putujú v podobe výstav do iných krajín a sú uverejňované v tlačených i elektronických médiách.    
           A že sme zabudli napísať, kto ich získal?  Poblahoželať môžeme Lucii Vaňovej, Alexandre Molcovej  a ich pani učiteľke Mgr. Miroslave Lacovej. Pre Luciu je to úspešná bodka za ukončeným výtvarným štúdiom na ZUŠ  a pre mladšiu, začínajúcu  Sašku povzbudenie, aké je dôležité rozvíjať svoj talent. Veď určite ju potešilo i to, že jej kresbu krojovanky uverejnili v katalógu, ktorý propaguje súťaž celosvetovo.

            V tomto 17. ročníku prijali do súťaže  3807 prác detí až z 39 krajín sveta. Je veľkým úspechom, že práce detí z výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá každoročne patria medzi najlepšie. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 12.10.2015
Nastavenia cookies