Samospráva

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stará Turá - Zmeny a doplnky č. 2“

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.10.2022 | Aktualizácia: 11.11.2022
Nastavenia cookies