Možnosť otestovať sa v sobotu 6.2.2021

 Vážení občania,

vzhľadom na avizované spustenie COVID automatu, podľa ktorého by mali od pondelka (8.2.2021) nastúpiť deti do školských zariadení (MŠ, I. stupeň ZŠ a ZUŠ), ale aj z dôvodu že podľa informácií z včerajších tlačových besied predstaviteľov Vlády SR bude potrebné pre zamestnancov mať k dispozícií od 8.2.2021 pre zamestnávateľa negatívny certifikát z testovania, mesto Stará Turá okamžite zareagovalo a začalo pripravovať testovanie pre svojich občanov.
V súčasnosti stále nie sú k dispozícií oficiálne usmernenia z kompetentných orgánov ohľadom testovania. Možno sa budeme opakovať, ale situácia, v ktorej sa mesto a jeho zamestnanci ocitli, je opäť frustrujúca. Po dvoch kolách testovania sme všetci - odberové tímy, zamestnanci úradu, policajti, hasiči a ďalší personál - unavení, informácie dostávame neskoro a nevieme, aké nové usmernenie prinesie ďalší deň. Pripraviť testovanie v tak krátkom čase je často nadľudský výkon. Na druhej strane však chceme pre svojich občanov zabezpečiť možnosť otestovať sa a dať tak možnosť aspoň časti detí nastúpiť do školy a škôlky a zamestnancom nastúpiť bez problémov do zamestnania.
Testovanie pripravujeme tak, aby sa v SOBOTU 6.2.2021 otvorili pre verejnosť 3 odberové miesta.
Celoplošné testovanie na COVID-19 sa uskutoční v meste Stará Turá:
➡ sobota (6.2.2021) 08:00 – 12:00 a 13.00 – 18.00 hod.
V sobotu plánujeme otvoriť 3 odberné miesta pre občanov a 1 odberné miesto určené iba pre zamestnancov ZŠ, ZUŠ, MŠ a rodičov žiakov I. stupňa ZŠ a MŠ.
Odberné miesta budú:
✔️ OM č. 1: MsÚ Stará Turá (vchod do dvora)
✔️ OM č. 2: ZŠ Stará Turá (vchod cez dvor od multifunkčného ihriska) - POZOR - určené iba pre zamestnancov ZŠ, ZUŠ, MŠ a rodičov žiakov I. stupňa ZŠ a MŠ
✔️ OM č. 3: ZUŠ Stará Turá - telocvičňa (vchod od ulice SNP)
✔️ OM č. 4: Dom kultúry Javorina (vchod cez hlavný vstup)
Naďalej tiež bude počas pracovného týždňa k dispozícii súkromné mobilné odberové miesto vo dvore polikliniky, kde budú testovať v štandardnom čase od 10.00 – 18.00 hod.
Testovať sa bude v sobotu 08.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 18.00 hod. Samotné testovanie budú vykonávať odborní zdravotnícki pracovníci. Prestávka pre odberové tímy je naplánovaná od 12.00 do 13.00 hodiny.
Pred obedom bude teda posledný ster vykonaný o 11.30 hod. a vo večerných hodinách o 17.30 hod.
Na odberovom mieste sa prosím riaďte pokynmi príslušníka Ozbrojených síl SR, štátnej alebo mestskej polície, prípadne označeného dobrovoľníka. Osoba, ktorá sa rozhodne dať otestovať, musí mať pri sebe občiansky preukaz, ktorý predloží administrátorovi.
Testovanie môžete absolvovať na ktoromkoľvek z 3-och odberných miest, ktoré sú určené pre občanov.
Prioritne sú testovacie miesta určené hlavne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Stará Turá a jeho miestnych častí. Odberové miesta však otestujú aj občanov s iným trvalým pobytom avšak na odberových miestach budú uprednostnení občania Starej Turej.
Tých z Vás, ktorí sa rozhodli dať sa otestovať, prosíme, aby sa riadili pokynmi personálu odberového miesta, aby mysleli na bezpečnosť seba, ale aj bezpečnosť svojich spoluobčanov, aby boli disciplinovaní a ohľaduplní. Prosíme tiež čakajúcich obyvateľov, aby pred seba proaktívne púšťali tehotné ženy, zdravotne znevýhodnené osoby, ŤZP, seniorov a pod.
Veríme, že tak zodpovedne ako sme pristúpili a zvládli predchádzajúce testovania, zvládneme aj toto. Ako člen Únie miest Slovenska upozorňujeme, že nevieme zaručiť, že od budúceho víkendu, budeme vedieť alebo chcieť zabezpečiť testovanie obyvateľstva, nakoľko zdravotníkov, ostatnému personálu, ale aj vedeniu a zamestnancom mesta dochádzajú sily.
MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.2.2021