Minister školstva už tretíkrát ocenil žiačku výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá

Z rúk ministra školstva Petra Plavčana si 14. novembra 2016 prevzalo najvyššie rezortné ocenenie 79 študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v uplynulom školskom roku v medzinárodných olympiádach, záujmovo-umeleckých i športových súťažiach. Slávnostné oceňovanie  sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa študentov v priestoroch Auly ekonomickej univerzity v Bratislave.

Medzi ocenenými bola i Karolína Benianová, žiačka výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá, ktorá si Pamätný list sv. Gorazda prevzala za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie najvyšších ocenení na medzinárodných prestížnych súťažiach vo výtvarnom umení. Jej precízne a nápadité kresby a maľby oslovili porotu na súťažiach v Číne, Bulharsku, Prahe a v ďalekom Japonsku. Práve z Tokia, do ktorého zaslali práce deti z 52 krajín sveta, jej prišlo najvyššie ocenenie súťaže - SUPREME GOLD AWARDS. V jej umeleckom rozvoji ju už 7 rokov vedie Mgr. Miroslava Lacová.

Minister vo svojom príhovore, vyzdvihol ocenených za to, že sa stávajú pozitívnymi vzormi pre svojich rovesníkov. Zároveň dodal že,: „ Ak si má Slovensko udržať pozíciu úspešnej a konkurencieschopnej krajiny, je dôležité rozvíjať potenciál jej mladých ľudí, ktorí raz budú rozhodovať o budúcnosti nášho štátu.“ Po oficiálnom programe Peter Plavčan diskutoval s pedagógmi a s ocenenými o úspechoch a plánoch do najbližšej budúcnosti. Karolína Benianová bola najmladšou ocenenou Pamätným listom sv. Gorazda a jedinou za základné umelecké školy. Srdečne jej blahoželáme k výnimočnému oceneniu a tiež Mgr. Miroslave Lacovej, ktorá dlhoročne rozvíja talent nielen staroturianskych detí. Pamätný list sv. Gorazda si prevzala z rúk ministra školstva už tretia jej žiačka.

 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 1.12.2016
Nastavenia cookies