Mikuláš spolu s Miou urobili radosť detičkám

foto: Ing. M. Medňanský

Začiatok zimy v našom meste môžeme vnímať vďaka rôznym podnetom. Či už je to príprava vianočnej výzdoby v uliciach, rozsvietené výklady obchodov s rôznymi lákadlami, alebo príchod a privítanie Mikuláša.

Mikulášskych akcií je v Starej Turej mnoho. Mikuláš navštevuje deti v materských školách, v základnej škole, v materskom centre, ale i dospelákov vo firmách. Jeden mikulášsky program je ale spoločný pre všetkých – príchod Mikuláša na Námestie slobody v Starej Turej.

Predchádzalo mu vystúpenie v Dome kultúry Javorina Stará Turá, kde sa deti dosýta vyšantili na Vianočnom koncerte. Tento program so symbolickým vstupným si užilo a pred chladom sa ukrylo približne 180 detí a rodičov. Počas programu všetci netrpezlivo čakali na Mikuláša. Deti sa ho spolu s Miou snažili privolať tancami, piesňami, a veru sa im to i podarilo! Mikuláš priniesol kvietok pre Miu a plný košík sladkostí pre deti. Počkal, kým sa deti oblečú, a spolu s nimi sa vybral na námestie. Tam si overil šikovnosť detí. Najskôr spoločným odpočítavaním, čím rozsvietili vianočný stromček, a v zápätí sa deti predviedli pri spievaní či recitovaní básničiek, ktoré sa naučili pre Mikuláša. Všetci šikovníci boli odmenení malou sladkosťou. Mikuláš však tiež neobišiel naprázdno! Niektoré deti si preňho pripravili aj krásne obrázky, čím ho veľmi potešili.
Keď sa s ním rozlúčili poslední vytrvalci, námestie stíchlo. Deti si šli domov čistiť čižmičky a topánočky, Mikuláš dokončiť prípravu balíčkov s prekvapením. Nasledujúce ráno snáď i Vám vyčarilo úsmev na tvári...

Za pomoc a podporu podujatia ďakujeme Technickým službám, p. Jankovi Kýškovi a p. Ľubošovi  Baranovi.

DK Javorina, Publikované: 7.12.2017 | Aktualizácia: 7.12.2017
Nastavenia cookies