Mesto Stará Turá prijalo opatrenia v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 začal s účinnosťou od štvrtka 25. novembra 2021 na Slovensku platiť núdzový stav.

Týmto sa obmedzil pohyb osôb v čase od 5.00 hod. do 1.00 hod. nasledujúceho dňa. Do uznesenia sa dostali aj výnimky z tohto obmedzenia, ktoré sú definované v 31 bodoch. Uznesenie s výnimkami nájdete nižšie.  

Súčasne bolo vydaných i niekoľko vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, konkrétne č. 261, č. 262, č. 263 a č. 264, ktoré upresňujú podmienky usporadúvania hromadných podujatí, obmedzenia prevádzok, povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, či dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko. Vyhlášky ÚVZ SR sú tiež k dispozícii pod textom.

Mesto Stará Turá na základe týchto skutočností prijalo niekoľko opatrení.

Ide o tieto opatrenia:

  • Mestský úrad Stará Turá zostáva od pondelka 29.11.2021 fungovať v ŠTANDARDNOM režime. V spoločných priestoroch je potrebné dodržiavať všetky platné epidemické opatrenia (respirátor, odstup, dezinfekcia...). Žiadame však občanov, aby k vybavovaniu svojich záležitostí uprednostnili hlavne elektronickú, telefonickú alebo e-mailovú formu komunikácie pred osobnou návštevou úradu. Kompletný zoznam kontaktov na zamestnancov MsÚ nájdete: www.staratura.sk/kontakty/
  • Dom kultúry Javorina, Mestské múzeum a Mestská knižnica Kristíny Royovejod štvrtka 25.11.2021 ZATVORENÉ. Rušia sa všetky plánované podujatia vrátane tradičného Vianočného trhu. Pre informácie ohľadom vrátenia kníh do knižnice je potrebné kontaktovať pracovníkov na tel. čísle 032/776 33 60.
  • Základná umelecká škola a Centrum voľného času budú od pondelka 29.11.2021 ZATVORENÉ.
  • Sobáše a krsty sú definované ako výnimky zo zákazu pohybu osôb, no účasť na týchto obradoch je umožnená len najbližším rodinným príslušníkom.
  • Pohrebníctvo Stará Turá bude pracovať v obmedzenom režime. Obrady budú vybavované len v kruhu najbližšej rodiny. V mestskom rozhlase nebudú hlásené ani časy pohrebov.  

Situáciu a vývoj naďalej podrobne sledujeme a v prípade uloženia ďalších opatrení alebo zmien vás budeme informovať.

 

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 26.11.2021 | Aktualizácia: 26.11.2021
Nastavenia cookies