Mesto pripravuje Koncepciu rozvoja športu

 Mesto Stará Turá po 5 rokoch vypracováva novú Koncepciu rozvoja športu na roky 2021 - 2026. Stanovuje ciele v oblasti športu a pohybových aktivít, ktoré chce samospráva v najbližších rokoch napĺňať. Netýka sa iba športových klubov, ale aj aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti a športovísk v meste Stará Turá.

Na názore občanov na túto tému nám záleží, preto prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorým pomôžete pri vypracovaní tohto dokumentu. Dotazník je možné vyplniť do 4.11.2020, vekovo nie je ohraničený. Vopred ďakujeme za spoluprácu!
 
MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.10.2020 | Aktualizácia: 21.10.2020
Nastavenia cookies