Menu

Mestá zmluvy zverejňujú z povinnosti, nie ako službu pre občana. Najlepšími sú Stará Turá a Nitriansky VÚC, tri mestá zmluvy nezverejňujú vôbec

Verejný register odberateľských vzťahov

TLAČOVÁ SPRÁVA Transparency International Slovensko (TIS)
Bratislava 4.3.2011

Z prieskumu Transparency International Slovensko (TIS) o povinnom zverejňovaní zmlúv na internete stovkou najväčších slovenských miest a ôsmimi samosprávnymi krajmi vyplýva, že zmluvy takmer vždy zverejňujú, ale z pohľadu užívateľa málo prakticky. Zmysel zverejňovania ako nástroja kontroly samospráv tak môže byť ohrozený. Samosprávy viac dbajú na splnenie zákonnej povinnosti než na praktický prínos pre občanov.

Po dvoch mesiacoch od zavedenia povinnosti zverejňovať zmluvy si ju neplnia tri samosprávy (Podunajské Biskupice, Dolný Kubín a Myjava). Niekoľko ďalších samospráv začierňuje v zmluvách protistranu, argumentujúc ochranou osobných údajov. Hľadanie konkrétnych zmlúv sťažujú chýbajúce a neúplné tabuľkové prehľady základných zmluvných údajov. Viac ako polovica miest a krajov nezverejňuje v zozname zmlúv hodnotu uzatvorených kontraktov, tretina samospráv zase informáciu, s kým boli zmluvy uzatvorené. Hľadanie najdrahších zmlúv či najväčších dodávateľov tak pre občana znamená manuálne prejsť všetkými zmluvami a urobiť si vlastné štatistické porovnanie.

Naopak pozitívom je, že väčšina samospráv má na svojich webových stránkach jasne označený odkaz na zmluvy, publikuje ich v plnom znení, a informácie v nich sa dajú aj vyhľadávať.

Zo samospráv najlepšie zverejňuje zmluvy mesto Stará Turá (92 b.), najhoršie košická mestská časť Sídlisko nad Jazerom (5 b.) Celoslovenský priemer miest so zverejnenými zmluvami je 46,9 boda, pričom maximum bolo 100 a minimum 0 bodov. Tri z krajských miest dosiahli hlboko podpriemerný výsledok - Košice (92-93. miesto), Banská Bystrica (85.) a Žilina (82.). Naopak, nadpriemerné výsledky dosiahli Trenčín (16.), Prešov (36-39.) a Trnava (36-39.).

Kým na stránkach víťaza je zmluvy možné nájsť jednoducho a v tabuľke ich zoznam usporiadať podľa mena dodávateľa, predmetu zákazky či ich hodnoty, na stránkach posledného je to presne naopak. Ak by si občan chcel v texte zmluvy vyhľadávať, nepodarí sa mu to, pretože bola pridaná ako obrázok.

Z vyšších územných celkov najlepšie zverejňuje zmluvy Nitriansky samosprávny kraj, ktorý dosiahol rovnaký počet bodov (92 b.) ako Stará Turá. Najhoršie zverejňujú zmluvy Banskobystrický a Trenčiansky samosprávny kraj (oba po 15 b).

Neprehľadné zverejňovanie ohrozuje cieľ zákona, ktorým je poskytovať informácie o fungovaní samospráv, umožňovať ich lepšiu kontrolu a efektívnejšie hospodárenie. Aby bolo zverejňovanie efektívnym nástrojom a nie samoúčelnou povinnosťou, je nevyhnutné, aby užívateľ vedel informácie o zmluvách rýchlo nájsť a v zozname zmlúv sa ľahko zorientovať. Zmluvy samotné by mali byť úplné a ľahko prehľadávateľné bežným programom (teda neuložené v obrázkovom formáte). V neposlednom rade by systémy zverejňovania mali poskytovať dnes už bežný internetový štandard – upozorňovať na nový obsah a umožňovať export dát.

Lepšie zverejňujú zmluvy mestá, ktorých starostov nominovalo alebo podporovalo SDKÚ-DS (52,4 b.). Nasledujú starostovia s podporou SMK-MKP (51,5 b.) a SMER-SD (47,6 b.). Najhoršie sú na tom mestá, ktorým vládnu starostovia podporovaní SNS (28,5 b.) a ĽS-HZDS (37,2 b.).

Pozitívnou správou je, že väčšina samospráv môže rýchlo zlepšiť svoje skóre v rebríčku bez veľkých nákladov. TIS Slovensko samosprávam odporúča, aby:

  • Na svojich stránkach označili sekciu, kde sú zmluvy umiestnené a uložené jednoduchým jazykom (napr. pod menom „zmluvy“ a nie „povinne zverejňované informácie“)
  • Zverejňovali súhrnne základné informácie o zmluvách (protistrana, predmet, hodnota, dĺžka trvania zmluvy) v triediteľných tabuľkách
  • Zverejňovali prehľadávateľné zmluvy (s rozpoznanými znakmi ako text, teda nie ako obrázok)
  • Umožnili občanom jednoducho sledovať nové pridané zmluvy a ďalej informácie z nich spracovávať (napr. automatická notifikácia prostredníctvom RSS, export všetkých dát v tzv. strojovo spracovateľnom formáte)


TIS zopakuje prieskum zverejňovania zmlúv opäť o tri mesiace. Prieskum bol súčasťou projektu TIS “Monitoring zverejňovania verejných zmlúv“, ktorého cieľom je pomôcť samosprávam lepšie zverejňovať zmluvy a ukázať ako môžu byť využité k zlepšeniu kontroly práce verejnej správy. Projekt podporuje Britská ambasáda na Slovensku.

Bližšie informácie o rebríčku Vám radi poskytnú:
Matej Kurian – 0915 645 247, kurian@transparency.sk
Gabriel Šípoš – 02 5341 7207, sipos@transparency.sk 

 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

Diskusia k článku

Počet reakcií: 3

Najnovšie príspevky:

16.3.2011 10:42:05 - Ďakujeme. Mesto Stará Turá
15.3.2011 0:41:33 - Gratulujem
9.3.2011 8:24:15 - Tešíme sa! Konečne sa aj mestskému úradu dostalo ocenenia. Myslím,...
Ing. Marek Miklovič, mesto Stará Turá, Publikované: 7.3.2011