Krajské oslavy 69. výročia SNP

Vrch Roh pri obci Lubina sa každoročne koncom augusta zaplní ľuďmi, ktorí si prídu uctiť všetkých, ktorí sa stali obeťou druhej svetovej vojny a pripomenúť si udalosti Slovenského národného povstania. Tohtoročné oslavy 69. výročia SNP pripravila pre celý podbradlansko-myjavsko-podjavorinský kraj obec Lubina v spolupráci s mestami a obcami regiónu, Trenčianskym samosprávnym krajom, Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom a Oblastným výborom SZPB v Novom Meste nad Váhom.

Podujatia sa každoročne zúčastňujú zástupcovia Kancelárie prezidenta, členovia parlamentu a vlády SR, diplomatického zboru, predstavitelia Generálneho štábu OS SR, Ministerstva obrany SR, delegácie z iných štátov, zo štátnej správy a samosprávy a iní hostia.

Na úvod osláv sa zrealizoval pietny akt kladenia vencov k pamätníku na vrchu Roh, ktorý je miestom odpočinku 45 partizánov. Po oboch stranách areálu pamätníku je 7 kamenných kvádrov s menami obcí a osád zapojených do odboja pod Javorinou. Stará Turá má zastúpenie v troch kameňoch - mesta Stará Turá a osád Hlavina a Nárcie.

K všetkých trom kamenných kvádrom a k hlavnému pamätníku položili kvety primátor mesta Stará Turá, Ing. Ján Kišš a členka základnej organizácie SZPB Stará Turá, Bc. Zuzana Zigová. Kvety položili i členovia mestských klubov politických strán, ktoré pôsobia v Starej Turej.

V pietnom programe zazneli hymny Slovenskej republiky, Českej republiky, Ruskej federácie, ale i básne či piesne s tematikou povstania. Prítomným sa prihovoril poslanec NR SR, Bc. Dušan Bublavý a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Pavol Sečkár.

Po pietnom akte si účastníci pozreli zaujímavý kultúrny program v priestoroch amfiteátra.

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 25.9.2013
Nastavenia cookies