I v Japonsku oceňujú talent našich detí

     Veľa vody pretieklo v staroturianskom potoku od roku 1996, kedy prvýkrát putovali kresby žiakov výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá, pod vedením Mgr. Miroslavy Lacovej do ďalekého Japonska, na 26. ročník svetovej súťaže detskej tvorby. Na výsledky vtedy čakalo 260 135 detí z 83 krajín sveta. Vtedy 6 ročná Zuzanka Fraštiová si asi ani neuvedomovala, čo to znamená, že jej kresbu ohodnotila porota najvyšším ocenením súťaže - SUPREME GOLD AWARDS.

     Odvtedy sa mladí umelci, povzbudení úspechom, zapájali do ďalších ročníkov tejto súťaže, ktorú sponzoruje Nadácia pre výtvarnú výchovu Biiku Bunka Kyokai v Japonsku od roku 1970. V Tokiu získali už 20 medailí!

   Práce nadaných žiačok výtvarného odboru  ZUŠ v Starej Turej sa nestratili ani v tom poslednom, 46. TH INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION  2016. Michaela Idesová získala striebornú medailuSophia Scharbertová - bronzovú medailu, pod pedagogickým vedením Mgr. Miroslavy Lacovej a Mgr. Oľgy Medňanskej. Medzinárodná odborná porota hodnotila viac ako 100 000 prác zo 40 krajín sveta. Víťazné práce budú po výstave v Tokiu vystavené v Osake a ďalších mestách Japonska a sveta.

Srdečne blahoželáme k tomuto mimoriadnemu úspechu!

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 18.10.2016
Nastavenia cookies