Menu

Hrdinovia SNP nás privítali v osade Nárcie

Hrdinovia SNP nás privítali v osade Nárcie Autor:MK

Tak, ako tomu každý rok býva, i toto leto sme si pripomenuli výročie Slovenského národného povstania. Znova sme si spomenuli na obete druhej svetovej vojny, na ľudí, ktorí možno ešte i dnes, po viac ako sedemdesiatych rokoch pamätajú hrôzy, ktoré si mnohí z nás nevedia ani predstaviť. I mesto Stará Turá, ako i priľahlé obce, boli poznačené násilnou rukou nacizmu. Na väčšine miest tak ostal už len pamätník, ktorý nám pripomína, že násilie, ktoré bolo páchané na ľuďoch, nebola  dávna minulosť,  ale skutočnosť, ktorá by nám mala neustále pripomínať činy a skutky tých, ktorí obetovali  to najcennejšie čo mali, a to svoje životy.

I preto sme sa dňa 26. augusta zišli v hojnom počte pri pamätníku v Nárcí a uctili si ich pamiatku. Ešte pred samotnou pietnou spomienkou v osade Nárcie, položila primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová, zástupkyňa primátorky Zuzana Zigová a predsedníčka  ZO SZPB Stará Turá Elena Kovárová veniec i k pomníku v neďalekej Hlavine, kde boli za pomoc partizánom fašistami zavraždení Martin Kostelný, Pavel Kostelný a Michal Medňanský. Položením vencov k pamätníku v osade Nárcie, zahájili poslanec NR SR Dušan Bublavý a členovia Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom túto pietnu spomienku. Následne položili vence k pamätníku i zástupcovia mesta Stará Turá, organizácie SZPB, zástupcovia oblastných politických strán i občania, ktorí si takto uctili hrdinov Slovenského národného povstania.  

Po kladení vencov sa všetci aktéri tejto spomienkovej slávnosti spoločne odobrali k altánku, kde sa prítomným hosťom a občanom prihovorila primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová a poslanec NR SR Dušan Bublavý. Krátkym prejavom prispeli k odkazu všetkých, čo svoj život položili za mier a slobodu našej vlasti. Zaspomínali i na obete v iných vypálených alebo vyvraždených obciach a pripomenuli, aké strašné sú udalosti besnenia a hrôz vojny. Následne pozvali všetkých zúčastnených na malé občerstvenie v priestore pod pamätníkom, ktoré pre nich mesto Stará Turá pripravilo.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa spomienkovej slávnosti zúčastnili. Spoločne sme tak prejavili úctu hrdinom, ktorí tu zomreli, aby sme my mohli slobodne žiť.