NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 a HISTORICKÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 550. VÝROČIA UDELENIA PRIVILÉGIÍ OBYVATEĽOM STAREJ TUREJ

201706082321570.projekt-podporil-tsk

V roku 2017 mesto Stará Turá oslávilo dôležité výročie. Uplynulo presne 550 rokov odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín oslobodil obyvateľov Starej Turej od platenia všetkých poplatkov plynúcich do kráľovskej pokladnice. Bola to odmena za dolapenie bratríckeho veliteľa Jána Švehlu. 

 
Pri príležitosti tohto významného výročia dňa 20. mája 2017 usporiadalo Mestské múzeum a mesto Stará Turá Historické slávnosti. Chceli sme tak vytvoriť pravú autentickú atmosféru doby, v ktorej našu krajinu súžili nájazdy bratríkov. Pre návštevníkov boli pripravené rekonštrukcie dejinných udalostí spojených s udelením výsad Starej Turej v podaní Skupiny historického šermu Wagus. Program sme zahájili na Námestí slobody, kde bol návštevníkom vyrozprávaný príbeh o zlapaní hľadaného zbojníka Švehlu za pomoci všímavých turanských žien a ich odvážnych mužov. Tu sa popri hercoch na pódiu objavil i predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý stvárnil uhorského palatína Michala Országha. Následne sa návštevníci spolu s historickým sprievodom presunuli do sály DK Javorina, kde na nich čakal sám Matej Korvín. Kráľ rozhodol o Švehlovej poprave a slávnostne udelil obyvateľom Starej Turej výsady, ktoré obec povýšili na privilegované mestečko. Program ďalej pokračoval pred Mestským múzeom. Boli tu pripravené rôzne atrakcie a hry pre deti, jazdy historickým kočom či šermiarske súboje. Príjemnú dobovú atmosféru dotvárala ochutnávka stredovekej kuchyne, ukážky stredovekých tancov a hudobné vystúpenia súboru starej hudby Musica Poetica. Návštevníci sa mohli občerstviť originálnymi regionálnymi produktami – staroturianskou kávou August Roy, pivom Staroturanský Regál, vínom z vinárstva Čachtické chotáre a koláčikmi z miestnej pekárne Matejka. 

 

Špeciálny program bol pripravený i v priestoroch Mestského múzea. Okrem stálej expozície si návštevníci mohli prezrieť unikátnu výstavu originálnych výsadných listín zo 17. a 18. storočia, ktoré pre Starú Turú vystavili králi Ferdinand III., Leopold I. a Karol VI. Dokumenty potvrdzujú pôvodné privilégiá z roku 1467, prípadne deklarujú nové výsady (Jarmočné privilégium – Leopold I., 1669). Pripravená bola i výstava fotografií Premeny Starej Turej, na ktorej si mohli návštevníci prezrieť viac ako 120 fotografií dokumentujúcich ulice a najznámejšie historické budovy Starej Turej a ich premeny v čase. Veľmi sa tešíme, že Historické slávnosti v Starej Turej zaujali také veľké množstvo ľudí – prišlo viac ako 900 návštevníkov, z ktorých väčšina podujatie hodnotila veľmi pozitívne. 

  

Srdečne ďakujem SHŠ Wagus za skvelý program! Obrovská vďaka patrí takisto všetkým, ktorí finančne či materiálne podporili toto podujatie alebo sa podieľali na jeho príprave a organizácii. Ďakujem primátorke mesta Stará Turá Anne Halinárovej, zástupkyni primátorky mesta Zuzane Zigovej, Petrovi Škriečkovi a pracovníkom spoločnosti PreVaK, pracovníkom Technických služieb mesta, Domu kultúry Javorina a Mestskej polície, Ľubomírovi Strakovi z pivovaru Turák & vnuk, Zuzane Durcovej, Gabriele Hučkovej, Soni Klenkovej, Pavlovi Trúsikovi, Gabriele Čačkovej, Petre Kostolnej, Miroslavovi Krčovi a agentúre DuxxPrint. Za pomoc počas prípravy výstav srdečne ďakujem Jurajovi Krištofíkovi, Eve Tomisovej, Šimonovi Jasečkovi a Jozefovi Tomanovi. Veľká vďaka patrí i predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za podporu a záštitu podujatia. Ďakujem tiež všetkým, ktorí prišli, strávili na slávnostiach príjemný podvečer a preniesli sa spolu s nami o 550 rokov do minulosti.

 

autor foto: Ing. Martin Medňanský

Lucia Poľanská

Mestské múzeum Stará Turá

 
Mgr. Lucia Poľanská, Mestské múzeum v Starej Turej , Publikované: 8.6.2017 | Aktualizácia: 12.6.2017
Nastavenia cookies