Menu

Fotosúťaž Naše mesto

 Pre všetkých milovníkov fotografovania (amatérskych i profesionálnych) vyhlasuje mesto Stará Turá FOTOSÚŤAŽ „NAŠE MESTO“.

Súťaží sa v dvoch kategóriách:

1. Mestské panorámy, pamiatky a architektúra

2. Príroda a prírodné panorámy 

Svoje fotografie prihlasujte do 30. augusta 2016 (max. 5 fotografii od jedného autora v rámci jednej kategórie). Môžete ich priniesť osobne (na USB kľúči či CD/DVD nosiči) na Mestský úrad Stará Turá na 1. poschodie do kancelárie č. 203 – Lívia Boorová alebo poslať CD/DVD nosič na adresu: Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01  Stará Turá – na obálku napíšte Fotosúťaž. Výhercovia budú zverejnení do 1. októbra 2016 a najlepšie fotografie budú uverejnené v pripravovanom nástennom kalendári na r. 2016.  Najlepších fotografov odmeníme.

Pravidlá súťaže:

Ku každej snímke uveďte: meno autora, kontaktné údaje (adresa, email, tel. číslo), názov fotografie + popis ak ide o fotografiu prírodnej panorámy (kde bola snímka fotená), názov súťažnej kategórie. Súťažná fotografia musí byť v dostatočnej technickej kvalite - veľkosť fotografie max. 10 MB, formát súboru jpg, min. šírka 1000px a min. výška 1000px, max. šírka 6500px a max. výška 6500px. Môže byť farebná i čiernobiela, nesmie však byť počítačovo upravená (koláž, montáž), povolené sú len minimálne úpravy farby, jasu, ostrosti a orezu.

            Zaslaním fotografie dáva autor právo ju zverejniť v kalendári mesta Stará Turá s uvedením autora fotografie a zároveň vyhlasuje, že je vlastníkom autorských práv k zaslanej fotografii.

Lívia Boorová

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.7.2016