Európsky týždeň mobility v Starej Turej

Mesto Stará Turá sa v tomto roku prvýkrát zapája do Európskeho týždňa mobility 2019 (ETM 2019).

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. V tomto roku je do ETM prihlásených 38 slovenských miest. Zvoliť si udržateľné spôsoby dopravy môžu aj obyvatelia mesta Stará Turá prostredníctvom využitia verejnej hromadnej dopravy (vlak, autobus), chodením či cyklistikou. Uvedenými spôsobmi môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a v neposlednom rade urobiť tak z okolia svojho bydliska príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Témou Európskeho týždňa mobility 2019 je PREJDIME SA SPOLU!. Tento rok počas ETM bude dôraz kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet.

Mesto Stará Turá vyzýva počas Európskeho týždňa mobility (ETM) svojich obyvateľov, aby za účelom podpory opatrení udržateľnej mestskej mobility využívali na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu a tiež prepojenia medzi nimi. 

Upozorňujeme vodičov, že počas jednej zo sprievodných akcií vyčleníme na jeden deň centrum mesta pre chodcov a cyklistov.

V nedeľu 22.9.2019 bude od 8.00 do 20.00 h pre automobilovú dopravu uzatvorená cesta na Ul. SNP od obchodného domu TESCO po ZUŠ. Obchádzka bude možná po Ul. Hurbanovej alebo Ul. gen. M. R. Štefánika. Autobusová zastávka SAD bude počas tejto doby presunutá pri DK Javorina.

Do ETM 2019 sa mesto Stará Turá zapojí niekoľkými aktivitami:

 

20. september – piatok – DEŇ BEZ ÁUT NA MESTSKOM ÚRADE STARÁ TURÁ

Každý klient, ktorý navštívi mestský úrad v rámci vybavovania úradnej agendy pešo alebo na bicykli, dostane od zamestnancov mestského úradu malý darček.

 

 

21. september – sobota – BEH DUBNÍKOM

 

Bežecký klub toRun Stará Turá pripravil v krásnom prostredí autocampingu pri vodnej nádrži Dubník I. 3. ročník dobročinného behu BEH DUBNÍKOM. Účastníci si môžu vybrať z viacerých variantov behu: o  9:30  detské behy, 10:30  FIT Beh (2,5 km), 11:00 DAJ 5 (5 km), 12:00 toRun desiatka (10 km). Bližšie informácie a registrácia na beh na https://www.horskybeh.sk/beh-dubnikom-propozicie. Online prihlasovanie bude ukončené 19.9.2019 o 24,00 h, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu, ktorý je 200 účastníkov.  Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

 

 

22. september – nedeľa – DEŇ BEZ ÁUT V CENTRE MESTA – PO NÁMESTÍ NA KOLIESKACH

 

V nedeľu od 14.00 h využijeme v spolupráci s Centrom voľného času Stará Turá uzatvorenú ulicu SNP od obchodného domu TESCO po budovu ZUŠ a Námestie slobody na akciu Po námestí na kolieskach. Deti sa nielen zabavia a poučia ako bezpečne jazdiť, ale vyskúšajú si i svoje zručnosti a šikovnosť v jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle a kolieskových korčuliach.

Kancelária primátora mesta, Publikované: 16.9.2019 | Aktualizácia: 18.9.2019
Nastavenia cookies