Energetický balíček pomoci pre samosprávy

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), ktoré je partnerom Únie miest Slovenska, pripravila tzv. Energetický balíček pomoci pre samosprávy. 


Skupinový nákup fotovoltiky pre rodinné domy

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad organizuje prvý skupinový nákup fotovoltických zariadení pre rodinné domy na Slovensku. 17. októbra 2022  spustili online kampaň na registráciu do skupinového nákupu fotovoltických zariadení s inštaláciou pre domácnosti na stránke www.spolocnenakupy.sk. V nákupe budú k dispozícii len fotovoltické panely, ktoré dosiahli dostatočne vysoký počet bodov v nezávislých spotrebiteľských testoch.

V prvej fáze sa majitelia rodinných domov, ktorí majú o fotovoltiku záujem, zaregistrujú na stránke www.spolocnenakupy.sk. V novembri predstaví S.O.S. vybraného dodávateľa a modely, ktoré budú k dispozícii na skupinový nákup. Registrovaní spotrebitelia dostanú ponuku priamo od dodávateľa a budú sa môcť rozhodnúť, či s ním zmluvu na dodanie a inštaláciu fotovoltickej elektrárne vo svojom dome uzatvoria alebo nie. Viac info v prilozenej tlačovej správe, infoliste a factsheete.

 
Interaktívne workshopy

Projekt a podmienky zapojenia sa do skupinového nákupu budú členským mestám Únia miest Slovenska, v rámci jesene a zimného obdobia,  odprezentované  v rámci bezplatného workshopu Energie v domácnosti. Hlavným cieľom je zoznámiť účastníkov s problematikou úsporného narábania s energiami v domácnosti a možnosťou zapojiť sa do kolektívnych nákupov organizovaných v rámci projektu CLEAR-X.

V prílohe nájdete aj program trojhodinového formátu workshopu, ktorý vie SOS modifikovať podľa záujmu a potrieb publika. Tieto workshopy  doteraz združenie organizovalo v rôznych mestách, pre rôzne štátne aj regionálne inštitúcie a vždy mali veľmi pozitívny ohlas.

 
Vzdelávacie videá

Tieto videá môžete  bezplatne a voľne šíriť a používať pre potreby vzdelávania a poradenstva  pre  obyvateľov na svojich webových stránkach, v newslettroch alebo v rámci iných  komunikačných aktivít. Videá o energetickej gramotnosti nájdu tu, videá zamerané na vzdelávanie v oblasti digitálnych práv zasa tu a ostatné videá tu.


Online fotovoltická kalkulačka

Zaujímavou informáciou je aj možnosť vyskúšať si  online fotovoltickú kalkulačku, ktorá spotrebiteľom ukáže, koľko môžu vďaka inštalácii fotovoltiky ušetriť energie a peňazí.


Záujemcovia sa prostredníctvom webovej stránky www.sospotrebitelov.sk môžu prihlásiť aj na odber pravidelného mesačného mailového newslettra Spotrebiteľský newsfilter.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Publikované: 30.10.2022 | Aktualizácia: 30.10.2022
Nastavenia cookies