Domov v Domicile

Spevácka skupina dievčat ZUŠ Stará Turá spríjemnila slávnostný akt Foto:Ján Mikláš

Už sama myšlienka vyžadovala nemalú odvahu. A táto myšlienka sa stala skutočnosťou - z objektu bývalej malotriednej základnej školy v Papradi, ktorá sa stala reorganizáciou školstva v našom meste nepotrebnou, sa stal dom sociálnych služieb s priliehavým názvom „Domicile" (Domov).

V krátkom rozhovore s Markom Mlynekom, predsedom správnej rady neziskovej organizácie, ktorá bude tento objekt prevádzkovať, som sa utvrdil, že to odvaha skutočne bola. K nápadu ho priviedla niekedy v roku 2005 tak trocha životná situácia , vzor a skúsenosti priateľa , ktorý podobné zariadenie na Slovensku už prevádzkuje a snaha zriadiť tak trocha „rodinnú firmu". Objekt vyžadoval nielen veľmi rozsiahlu rekonštrukciu, ale aj nemalú prístavbu, potrebnú ako súčasť priestorov pre plánovaných 50 klientov a 20 stálych pracovníkov (pri optimálnom obsadení lôžok- väčšinu tvoria zdravotné sestry - sanitárky). Priestory spĺňajú všetky súčasné kritériá a normy na podobné zariadenia, celé prízemie dvojpodlažného objektu je bezbariérové.

Realizácia- od myšlienky do kolaudácie objektu bola veľmi krátka. Začiatok stavebných prác : 15. 4. 2007, kolaudácia november 2007! Náklady na rekonštrukciu a vybavenie činia okolo 12 mil. Sk.

Klienti zariadenia majú k dispozícii novo zariadené priestranné izby, 5 x za deň stravu, 24- hodinovú opateru, 3x v týždni prítomnosť lekára, časom podľa potrieb aj psychológa a neurológa.

Prevádzkovateľ má v úmysle postupne podľa záujmu a potrieb poskytovať služby pre seniorov aj mimo zariadenia (Papraď, Drgoňova Dolina, okolie) o poskytovanie stravy a jej donášku do domu a tiež donášku nákupu potravín do domu na základe predchádzajúcej objednávky.

Rozhovor ma usvedčil, že zariadenie má úprimný záujem pomôcť každému, kto ich pomoc bude potrebovať. Podmienky je treba dohodnúť, pretože pobyt v zariadení a prislúchajúce služby si žiadajú adekvátne financie.

O niečom sa presvedčili účastníci slávnostného otvorenia Domu sociálnych služieb a domova dôchodcov DOMICLE v piatok, 25. januára 2008, o niečom všetkých nás presvedčí budúcnosť. Rozhodne však je potrebné uvítať vznik takéhoto zariadenia v Papradi - mestskej časti Starej Turej, ktoré rozšíri možnosti dôstojného života seniorov nielen pre toto mesto a okolie, ale aj pre klientov z celého Slovenska.

Kontakty:
p. Ľubica Beláková, riaditeľka zariadenia , tel. 0905 214744
p. Marek Mlynek- predseda správnej rady Domicile, n. o., tel. 0905 217606

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Ján Mikláš, mesto Stará Turá, Publikované: 28.1.2008 | Aktualizácia: 25.9.2017
Nastavenia cookies